Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Условия на участие и изисквания към експонираната реклама на туристическите фирми в информационен щанд
Дата: 2004-08-11

1. Туристическа организация, желаеща да участва на информационен щанд на Република България следва да представи, следните документи:

а/ Удостоверение за актуално състояние на организацията – издадено от окръжния съд по регистрацията й в оригинал; копие от последно съдебно решение заверено с печата и подпис на управителя на фирмата.

б / Копие на документ за официална правоспособност за предлагане на туристически продукт (лиценз за туроператор/тур агент или документ за категоризация на хотелиер или ресторантьор), заверено вярно с оригинала с подпис и печата на фирмата.

в/ Участници в информационен щанд са български и чужди фирми, предлагащи туриститечeски продукти и услуги,  които рекламират България, регистрирани като търговци, в съответствие с изискванията на националните си законодателства, лицензирани като туроператори и турагенти или категоризирани хотелиери или ресторантьори, предлагащи  туристически услуги в Република България, в съответствие  със Закона за туризма.

2. Не се допуска участието на туристическа организация, представяща материали, които рекламират туристически продукт от и за Република България с открит или подтекстово изразен смисъл или цел за омаловажаване значението, опозоряване или осмиване на Република България като държава или туристическа дестинация.

3. Не се допуска участието на туристическа организация с неизплатени стари задължения към Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация.

4. В случай на противоречие на представените материали или документи с изискванията, предвидени в т.2 и т.3 или при липса на документ, съгласно изискванията на т.1, кандидатът не се допуска до участие.

5. При отстранени недостатъци (в тридневен срок от получаване на документите) референтът включва туристическата фирма за участие.

6. Агенцията осигурява на всеки участник на информационния щанд:

  • работно място – информационен деск, на който да постави и разпространява рекламно-информационните си материали и оферти
  • право на ползване на маса за преговори, заявена по график след съгласуване с всички участници на щанда
  • на горния фриз на щанда могат да се изпишат фирмените имена на участниците, подали заявките си в срок (в случай че фирмата-строител предвиди място за това)

7. Специализирани услуги, свързани с участието на фирмите (наем на техника, кетеринг и др.), се заплащат допълнително съгласно условията на официалния организатор.

8. Заявките за участие ще бъдат  разгледани  в десетдневен срок от получаването им от комисия на Агенцията.

9. След изтичане на крайния срок, разглеждане на заявките от комисията и одобряване на кандидатите, до фирмите се изпращат писма за потвърждаване на участието и договор за пренаемане. След подписване на договора, но не по-късно от три работни дни след получаването му, следва да се внесат по сметката на Агенцията по туризъм таксите за участие.

10. За краен срок за участие на предложенията се счита срокът, посочен в уведомителното писмо.

При заплащане от страна на фирма такса за участие и при неявяване по уважителни причини, платената такса се прехвърля за участие в следващо изложение.

Агенция по туризъм


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Изисквания | Условия на участие и изисквания към експонираната реклама на туристическите фирми в информационен щанд
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.