Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Глоби и санкции към туроператори и туристически агенти
Дата: 2005-07-26

Какви глоби и защо могат да се наложат на туроператор или туристически агент съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за туризма?

 

Който извършва туроператорска или туристическа агентска дейност, без да притежава удостоверение за регистрация, се наказва с глоба в размер от 5000 до 15 000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 10 000 до 30 000 лв. (чл. 67)


Туроператор или туристически агент, който при осъществяване на своята дейност сключи договор с нерегистриран туроператор или туристически агент, с лице, извършващо туристическа дейност в некатегоризиран туристически обект, с нелицензиран превозвач, с екскурзовод, планински водач, ски-учител, аниматор, с лице, предлагащо водни, летателни и други туристически услуги с повишен риск за потребителя, което не притежава съответната професионална квалификация и опит съгласно чл. 24, ал. 2, се наказва с имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. (чл. 68)


Туроператор или туристически агент, който не издаде или не предостави туристически ваучер на туриста, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв. (чл. 70)


Туристически агент, който издаде собствен туристически ваучер, се наказва с имуществена санкция от 500 до 3000 лв. (чл. 70а)


Туроператор или туристически агент, който издаде или предостави туристически ваучер, несъдържащ всички задължителни реквизити, се наказва с имуществена санкция от 100 до 1000 лв. (чл. 71)


Туроператор или туристически агент, който не поставя удостоверение за регистрация и стикер на видно място в туристическия обект, се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв. (чл. 76)


Туроператор или туристически агент, който наруши разпоредбите на

чл. 28 - Предоставената от туроператора пряко или чрез туристически агент информация за организирани пътувания, тяхната цена и за всички други условия на договора трябва да бъде точна и пълна и не трябва да въвежда в заблуждение потребителя...

чл. 29 - Туроператорът пряко или чрез туристическия агент трябва да предостави в писмена форма на потребителя всички условия на договора преди неговото сключване...

и чл. 33 - Информацията по чл. 28, ал. 1 и чл. 32, ал. 1 трябва да се предоставя и на български език.

се наказва с имуществена санкция от 100 до 1000 лв. (чл. 79)


Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 2:

Когато периодът между сключването на договора и началната дата на пътуването е по-кратък от 7 работни дни, информацията по ал. 1 се предоставя при сключването на договора

се наказва с имуществена санкция от 500 до 5000 лв. (чл. 80)


Туроператор, който наруши разпоредбата на чл. 30, ал. 3 (в 15 пункта е описано какво трябва да съдържа договора) се наказва с имуществена санкция от 250 до 2500 лв. (чл. 81)


Туроператор, който не сключи договор по чл. 42

Туроператорът ежегодно сключва договор за застраховка, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително и при неплатежоспособност и несъстоятелност, като застраховката трябва да покрива...

се наказва с имуществена санкция от 2000 до 20 000 лв. (чл. 82)


Който не допусне длъжностно лице от контролните органи в подлежащите на контрол обекти или не предостави на контролните органи документи или информация, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв. (чл. 83)


За неизпълнение на задълженията за предоставяне на информация в Министерството на културата и туризма по Единната система за туристическа информация се налага глоба от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица - имуществена санкция от 200 до 2000 лв. (чл. 84)


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Изисквания | Глоби и санкции към туроператори и туристически агенти
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.