Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

За и против снимките в обявите за работа
Дата: 2007-05-09

Кемал Еюп: Научете закона, за да не грешите

Кемал Еюп е роден на 6 февруари 1952 в с. Суходол. Завършил е математика - производствен профил, в СУ "Св. Климент Охридски". Бил е депутат от Движението за права и свободи в XXXVII, XXXVIII и XXXIX Народно събрание. От 13 април 2005 г. оглавява Комисията за защита от дискриминация.

Според статистиката на Комисията за защита от дискриминация през 2006 г. повечето жалби и сигнали са били по отношение на правото на труд. Как си обяснявате този факт?

- Хората са по-заинтересувани да се борят срещу дискриминацията на работното си място, защото последствията от нея обикновено са икономически. Имаме оплаквания от дискриминация по пол, религия, вяра, образование, но и от тормоз на работното място, включително сексуален. Поводи за жалби винаги е имало, но преди хората не са осъзнавали комисията като лесно достъпна институция за защита на техните права. При нас няма държавни такси. На социално слаби поемаме дори пътните разходи. Производството е бързо - продължава максимум 60 дни. Освен това нашите решения се обжалват само пред Върховния административен съд, не минават през три инстанции, както е в съда. Санкциите могат да стигнат до 20 000 лв.

Кои са най-често срещаните дискриминационни текстове в обявите за работа?

- Обявите са за секретарки примерно, вече предполагат дискриминация по пол. Има обяви, които са атакуеми по признак възраст - търсят се млади хора, иска се актуална снимка. Има дискриминационни текстове и по образование - когато се иска кандидатите да са завършили конкретно висше училище. Няма гаранция, че си подготвен, ако си завършил точно определен университет или че не си, ако си завършил друг. Подготовката до голяма степен зависи от самия човек.

Дискриминационно ли е да се иска актуална снимка?

- Може да се спори по въпроса. Ако се кандидатства само по документи, е допустимо да се поиска снимка. Но, ако се предвижда интервю, за какво е необходима тя? Това предполага, че някои кандидати няма да бъдат извикани на интервю заради външния им вид или по етнически признак. Бих посъветвал работодателите да не записват снимката като задължително изискване, а като възможност или препоръка към кандидатите.

Носи ли отговорност за евентуални дискриминационни текстове медиата, публикувала или излъчила обявата за работа?

- По принцип най-голямата отговорност носи този, който плаща за публикуването на обявата. Но не може да не носи никаква отговорност и съответната медиа. Необходимо е медиите да обръщат внимание на работодателите за евентуални дискриминационни текстове. Те трябва да бъдат своеобразен филтър, но все пак не могат да бъдат цензор. Срещана практика е медиата да предложи на рекламодателя да подпише декларация, че тя не носи отговорност за текста на обявата.

Кой се жалва най-често?

- Обикновено се жалват хората, които не са одобрени за някаква позиция или пък са уволнени. Загубилите кандидати най-често оспорват текстове от самата обява или процедурата на подбор. Например имахме случай в Многопрофилната болница в Пловдив, където беше обявен конкурс за ръководител на отделение. Имаше изискване кандидатите да са работили в същата болница. Това е дискриминация, защото изключва кандидатите със стаж в друга подобна болница. Ако лекарят е работил в същата болница, това не означава, че има повече опит или повече знания. Ние отменихме конкурса и санкционирахме ръководителите. Върховният административен съд само намали размера на глобата.

От какво се оплакват хората на работното място?

- Най-чести са случаите на неравно възнаграждение за равно положен труд при равни условия. Признаците са различни - по пол, по етнос, по възраст. Невинаги обаче разликата в заплащането е дискриминация. Всеки конкретен случай е специфичен и се разглежда поотделно. В процеса на работата най-много са жалбите за тормоз на работното място. Обикновено той има като причина пол, възраст, етнос или няколко признака наведнъж. Имаме случаи на сексуален тормоз. Психическият тормоз също подлежи на санкция - например нагрубяването. Хората се оплакват от дискриминация и при освобождаване от работа. Имахме случай на уволнен по етнически признак от едно общинско предприятие. Страните се споразумяха и човекът беше върнат на работа. Разбира се, един работник може да бъде освободен и поради обективни причини - несправяне с работата например. Тогава работодателят трябва да се мотивира при освобождаването му или пък после да докаже това пред комисията.

Смятате ли, че дискриминацията може да бъде преборена със санкции?

- Нашата комисия в никакъв случай не бива да бъде възприемана само като санкциониращ орган. Превенцията е една от най-важните ни задачи, защото тя води до предотвратяване на дискриминацията. Съветът ми към работодателите е да се запознаят добре със закона, за да не допускат грешки. Защото в доста случаи те попадат под ударите му заради незнание, а не съзнателно.

Интервюто взе Екатерина ПОПОВА


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Нормативни | За и против снимките в обявите за работа
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.