Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Европейска директива за пакетните пътувания, почивки и екскурзии
Дата: 2003-02-06

Резюме


Council Directive 90/314/EEC of 13 June 1990
on package travel, package holidays and package tours

Според Европейската директива за пакетните пътувания, почивки и екскурзии “пакетен” означава предварително уредена комбинация от не по-малко от два от следните компоненти – транспорт, настаняване и други туристически услуги, които не са свързани с транспорта и настаняването и съставляват значителна част от пакета – която е продадена или предложена за продажба и е за минимум едно денонощие.

Информационните материали за пакета, както и условията, свързани с договора, не бива да съдържат никаква невярна информация. Когато една брошура стигне до клиента, в нея трябва да са отбелязани по четлив, разбираем и точен начин цената и информация относно всички подробности, свързани с пътуването:

  • крайната цел и превозното средство, с което то ще бъде осъществено, характеристики и категория на използвания транспорт
  • типа настаняване – местонахождението му, категория или степен, основни характеристики, одобрение и туристическа класификация според правилата на страната-членка, в която се извършва пътуването
  • план на храненията
  • маршрут
  • основна информация за изискванията за паспорт и виза за граждани на страните-членки и здравни процедури, свързани с пътуването и престоя или монетарна стойност или процент от цената, която трябва да бъде преведена по сметка и график за плащането
  • дали има определен минимум за броя на участниците в пътуването и ако има такъв – отбелязана дата, до която клиентите трябва да бъдат уведомени в случай на отлагане на пътуването.

Според директивата, когато потребителят няма възможност да се възползва от пакета, той може да го прехвърли на друг потенциален клиент, който отговаря на всички условия, определени от организаторите, като предварително, в приемлив период преди заминаването, е информирал организатора за промяната. Ако подобно прехвърляне донесе допълнителни разходи за организатора те се поемат общо от прехвърлящия и от приемателя на пакета.

Цените, заложени в пакета не могат да бъдат променяни, освен ако това не е клауза от договора към него.

Когато след заминаването организаторът не може да предложи част от услугите, включени в пакета, той е длъжен да предложи безплатно алтернативен вариант на клиента.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Нормативни | Европейска директива за пакетните пътувания, почивки и екскурзии
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.