Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Ефекти от приложението на web-базираните технологии
Дата: 2006-09-15

АНКЕТНА КАРТА

На Стопанска академия Свищов, изготвена от доц. д-р Таня Горчева за провеждане на изследване по темата:

Ефекти от приложението на web-базираните технологии
в дейността на българските туроператори

Първа част
Обща информация

1. Име и адрес на фирмата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Чуждестранна или българска е регистрацията на фирмата?

а) българска
б) чуждестранна
в) смесена

3. Тип на фирмата

а) еднолична
б) дружество
в) дружество с ограничена отговорност
г) кооперирано участие (JV)
д) публично дружество

4. Размер на фирмата (според броя на заетите)

а) малка (до 50 души)
б) средна (до 250 души)
в) голяма (над 250 души)

5. Дейността попада основно в обхвата на:

а) активния туризъм
б) пасивния туризъм
в) смесено

6. Членувате ли в браншова организация? Посочете нейното име . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Втора част
Профил на използваните web-базирани технологии

7. Какви програмни продукти използвате (посочете кои)?

а) счетоводен софтуер
б) интегрирани програмни продукти
в) други (специализирани за туризма)

8. Използвате ли интернет базирани технологии за:

а) проучване на пазара (общо ниво на търсене/предлагане на продукти, дестинации, ценови оферти, комбинирана информация)
б) реклама на продукти/дестинации
в) проучване на конкуренцията
г) връзки с потребителя – установяване на удовлетвореността на клиента
д) набиране на друга полезна информация

9. За какво друго използвате глобална информационна магистрала Интернет? (опишете накратко в свободна форма) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Включени ли сте в резервационна система и какви нейни услуги ползвате?

а) системи с местен обхват
б) вътрешни корпоративни мрежи
в) системи с регионален обхват
г) международни (посочете кои) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Имате ли фирмен сайт в интернет или ползвате друг портал?

а) фирмен сайт
б) друг портал

12. Предвиждате ли създаване на собствен сайт, ако нямате такъв?

а) да
б) не

13. За какво използвате сайта?

а) за реклама
б) за предоставяне на информация
в) за приемане на заявки/резервации
г) за осъществяване на електронни разплащания

14. Какъв е броят на посетителите на вашия сайт? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15. Какъв е броят на клиентите, които правят онлайн заявки? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16. Какви форми на е-бизнеса прилагате?

а) B to B
б) B to C
в) B to D
г) D to D
д) други
е) не прилагам

17. Каква форма на комуникация използвате при е-бизнеса?

а) електронна поща
б) Интернет страница (с отчитане броя и вида на достъпа)
в) интерактивни форми за диалог (IRC, ICQ и други)
г) електронен форум

18. Увеличил ли се е броят на вашите клиенти в резултат на използването на онлайн услугите? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19. Какви други ефекти се реализират в резултат на е-бизнеса? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Трета част
Проблеми и трудности за прилагането на web-базираните технологии

20. Ако не прилагате формите на електронен бизнес, определете защо? (в свободен текст) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Ако прилагате формите на електронен бизнес, какви трудности срещате?

а) високи разходи
б) сложност на технологиите
в) липса на обучен персонал
г) бизнесът ви няма такава потребност
д) високи разходи за придобиване на квалификация
е) не се налага като изискване при лицензирането
ж) неефективна инвестиция

22. Какви други форми на web-базираните технологии в дейността си прилагате? (в свободен текст) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Моля,

Попълнете картата и я изпратете на адрес pisma@journey.bg


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Вътрешни | Ефекти от приложението на web-базираните технологии
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.