Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Дължим ли обезщетение на възстановен уволнен служител
Дата: 2006-10-02

Въпрос

Съдът възстанови на работа наш служител, след като призна уволнението му за незаконно. Той обаче не се яви, за да започне работа в законовия срок. При прекратяването на договора му на това основание дължим ли обезщетения и осигуровки? Той е уволнен през 1996 г., а междувременно в периода от 2001 г. досега работи при друг работодател.

Отговор

На основание чл.325, т.2 от КТ трудовият договор се прекратява, без която и да било от страните да дължи предизвестие, когато уволнението на служителя бъде признато за незаконно или бъде възстановен на предишната му работа от съда и същият не се яви да я заеме в двуседмичен срок.

След като уволнението е било признато за незаконно, вие сте длъжни да впишете промяната в трудовата книжка на служителя. Освен това при прекратяване на основание чл. 325, т.2 трябва да впишете също основанието за прекратяване, продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, и продължителността на времето, което не се признава за трудов стаж, и изплатените обезщетения при прекратяване. Служителят има право на обезщетение за неползван отпуск за времето, което се признава за трудов стаж. За трудов стаж се признава времето от незаконното уволнение до възстановяването му на работа или до прекратяването на договора на основание чл.325, т.2 от КТ. Този период се зачита и за осигурителен стаж при пенсиониране.

Що се отнася до осигурителната тежест за работодателя за времето на незаконното уволнение, тя е различна в различните периоди, които цитирате. В този смисъл изчерпателно е указание на НОИ № 91-01-204 от 6.8.2004 г. относно осигуряване на работниците и служителите за времето, през което са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Вътрешни | Дължим ли обезщетение на възстановен уволнен служител
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.