Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Внимавайте при издаване на запис на заповед
Дата: 2008-09-24

В последните години определено има бум на издаването на записи на заповед срещу получаването на определени суми като заеми. От една страна, това става, защото хората се научиха, че не трябва да дават суми пари как да е и че времето е много по-динамично и опасно. От друга обаче, на записите на заповед им излезе лошо име покрай вземането на заеми от заложни къщи или пък от мутри.

В същото време те си остават един от сигурните начини за всеки, който дава пари, че длъжникът му ще ги върне на определен ден и място. Както и че така се спестяват много възможни съдебни спорове. Затова и честотата на издаване на записи на заповед със сигурност ще се запази.

Това са едностранни сделки. При тях едно лице - Издател, поема безусловното задължение да плати на падежа точно определена сума на друго лице - Поемател. Записът на заповед, както и чекът, и менителницата се употребяват и с израза ценни книги, които имат и сходен ефект.

Уредбата за записа на заповед е уредена в Търговския закон - от чл.535 до чл.538. Там може да се види, че документът трябва да има няколко елемента, които са абсолютно задължителни. Това са:

  1. Наименованието "запис на заповед" в текста на документа на езика, на който е написан.
  2. Безусловно обещание да се плати определена сума пари.
  3. Падеж.
  4. Място на плащането.
  5. Името на лицето, на което трябва да се плати.
  6. Дата и място на издаването.
  7. Подпис на издателя

Ако няма дори и един от тези елементи, това просто не може да се приема за запис на заповед.

Има само няколко изключения. Така, ако в записа не е посочен падежът, се смята, че трябва да се плати при предявяване. Ако не е уговорено друго, мястото на издаването се смята за място на плащането и за местожителство на издателя.

Издателят на записа трябва да е поне на 18 години, да е дееспособно лице, да не е поставено под запрещение. Фирмите също може да издават такива записи.

Има два варианта при записа на заповед. В единия може да е посочено конкретно лице, на което да се върнат парите - тогава се записва "не на заповед". Може и даващият заема да посочи друг човек, на който да се върнат парите.

И в двата случая трябва да има приемане, т.е. да се даде документ, че парите са върнати. Това е важно за всеки, който е издал заповедта и връща сумата. За да е сигурен, че после няма да има ново предявяване, претенции, спорове, скандали и измами.

Записът на заповед, платим на определен срок след предявяването, трябва да се потърси от издателя в едногодишен срок. Той пък трябва да удостовери върху документа, че му е предявен, да постави дата и да се подпише.

Необходимо е да се знае, че записът на заповед е много силно изпълнително основание. Той позволява на този, който е дал парите, да поиска от съд да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист. С него всеки съдебен изпълнител може да тръгне да събира вземането по всички способи - запори, възбрани, публична продан и т.н.
Това означава, че кредиторът няма нужда да доказва пред съд, че има вземането. Достатъчно е да даде записа на заповед, за да получи изпълнителен лист.

Затова и винаги трябва да се внимава, като се издава запис на заповед, защото се поемат много сериозни ангажименти.

Консултът подготви юристът КРАСИМИР ДОБРЕВ


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Вътрешни | Внимавайте при издаване на запис на заповед
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.