Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Какво да очаквам от интервюто с работодателя?
Дата: 2005-08-21

Няколко полезни съвета как да подготвите и оформите вашата автобиография по начин, който да предизвика интереса на потенциалния работодател

Автобиографията е първото средство, с което привличате вниманието и въз основа на което се гради първоначалното впечатление за вас. За да насърчите работодателите да отделят време за разговор с вас и да проявят желание за по-задълбочено проучване на вашия професионален опит и потенциал за развитие, задължително представете добре оформена, обстойно представяща, достоверна и реалистична автобиография. Независимо от формата, която ще използвате, трябва да отчитате изискванията за задължителните данни, които трябва да присъстват във всяка автобиография:

 1. Лични данни
 2. Образование и допълнителна квалификация
 3. Професионален опит
 4. Допълнителни умения

Препоръки и референции

Счита се, че предоставянето на референции, като приложение към вашата автобиография, е предимство пред останалите кандидати. В идеалния случай трябва да сте в състояние да посочите имената на бивши работодатели, ваши колеги с установена репутация, партньори, клиенти, преподаватели, които имат възможност и желание да предоставят допълнителна информация на потенциалния работодател в подкрепа на Вашата кандидатура. Най-подходящите препоръчители са:

 • Бивши работодатели - мениджър Човешки ресурси, Генерален директор или пряк ръководител
 • Бивши или настоящи преподаватели
 • Препоръки при успешно завършване на стаж, учебен проект или обучение

Препоръките да не са много дълги, нито много къси. Стандартът е приблизително една страница.

Как да се подготвите и представите успешно на интервю за работа?

Има няколко основни и ключови фактори, от които зависи Вашето успешно представяне. Облеклото трябва да отговаря на длъжността, за която кандидатствате, да бъде съобразено със стандартните изисквания и стил на обличане за делова среща.

По време на интервюто интервюиращия ще търси отговор на главните три въпроса:

 1. Способен/а ли сте да изпълнявате длъжността, за която кандидатствате
 2. Мотивиран/а ли сте да изпълнявате длъжността, за която кандидатствате
 3. Ще успеете ли да станете част от екипа, в който се предполага, че ще трябва да работите

Интервюиращият ще търси доказателства за:

 • вашия опит във връзка със задачите, които се очаква да изпълнявате
 • вашето ниво на независимост и отговорност
 • броят и нивото на подчинените, които сте имали
 • линията на отчетност и задълженията ви
 • степента, в която сте били въвлечени в създаването на нови проекти, инициирането на бизнес дейности и т.н.

Вашата мотивация е от основно значение за решението на работодателя да ви вземе в екипа си. Мотивацията се оценява не само от гледна точка на това дали търсите по-високо възнаграждение, по-добри възможности за професионално развитие, допълнителни придобивки, благоприятни междуличностни отношения и т.н. Мотивацията е свързана и с бъдещите ви планове за професионално развитие и факта как те се вписват в рамките на длъжността, за която кандидатствате. Те се отнасят до стремежа ви да реализирате поставените цели, да работите в съответствие с определените стандарти, да поемате инициатива и т.н.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Съвети | Какво да очаквам от интервюто с работодателя?
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.