Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Къде да учим?
Дата: 2007-03-24

Търсене в списъка на държавните и общински професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални училища, подготвящи специалисти в областта на туризма и свързани с него дейности.

Как да търсим учебно заведение?

 1. Търсене по СПЕЦИАЛНОСТ
  Кликнете върху синия текстови линк на избраната специалност и ще отворите всички бългаски училища, предлагащи съответната форма на обучение.
   
 2. Търсене по ПРОФЕСИЯ
  В случаите, когато професията в лявата колона е с повече от една специалност, кликнете синия цифров линк на избраната професия и ще отворите всички български училища, предлагащи съответната форма на обучение.

Информацията е представена както следва:

 • местонахождение - област, община, населено място;
 • наименование на училище;
 • координати;
 • форма на обучение;
 • код и наименование на професия;
 • код и наименование  на специалност.

код и наименование на професия код и наименование на специалност
Стопанско управление и администрация
345020
фирмен мениджър
3450204
Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството
3450205
Мениджмънт в туризма
345030
организатор производство
3450304
Организация в производството на храни и напитки
3450307
Организация п производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия
Храни и напитки
541010
техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
5410102
Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия
541020
оператор в хранително-вкусовата промишленост
5410202
Производство и преработка на мляко и млечни продукти
5410203
Производство на месо, месни продукти и риба
5410205
Производство на алкохолни и безалкохолни напитки
541030
хлебар - сладкар
5410301
Производство на хляб и хлебни изделия
5410302
Производство на сладкарски изделия
Услуги за личността
Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
811010
хотелиер
8110101
Организация на хотелиерството
8110102
Организация и управление на хотелиерството
811020
администратор в хотелиерството
8110201
Организация на обслужването в хотелиерството
811030
камериер
8110301
Хотелиерство
811040
портиер-пиколо
8110401
Хотелиерство
811050
работник в помощно стопанство в хотелиерството
8110501
Хотелиерство
811060
ресторантьор
8110601
Организация и управление в ресторантьорството
8110602
Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
8110603
Кетеринг
811070
готвач
8110701
Производство на кулинарни изделия и напитки
811080
сервитьор-барман
8110801
Обслужване на заведения в обществено хранене
811090
работник в заведенията за хранене и развлечение
8110901
Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения
8110902
Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения

Пътувания, туризъм и свободното време

812010
организатор на туристическа агентска дейност
8120101
Организация на туризма и свободното време
8120102
Селски туризъм
812020
планински водач
8120201
Туризъм
812030
екскурзовод
8120301
Екскурзоводство
812040
аниматор
8120401
Туристическа анимация

Спорт

813010
помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност
8130101
Спортно-туристически дейности
813020
инструктор по спортно-туристическа дейност
8130201
Спортно-туристически дейности
813030
треньор
8130301
По вид спорт
813040
инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
8130401
Адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания
813050
инструктор по фитнес
8130501
Фитнес
813060
спортен масажист
8130601
Спортен масаж

Забележка: Списъкът не претендира за изчерпателност и текущо се актуализира.


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Обучение | Къде да учим?
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.