Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Формуляр за записване в курс за професионално обучение по професията "планински водач"
Дата: 2004-06-17

До
Центъра за професионално обучение
на планински водачи към
Асоциация "Планини и хора"

З А Я В Л Е Н И Е

От .......................................................,
(трите имена на кандидата)
лична карта № ..................................,
адрес .................................................,
телефон:............................................,
e - mail : .............................................

Желая да премина курса за професионално обучение по професията "планински водач", код 812020 по класификацията на Националната агенция за професионално образование и обучение, трета степен на професионална квалификация.

Моля да бъда допуснат до входящите тестове за курс за професионално обучение на планински водачи.

Прилагам:

1. Медицинско свидетелство валидно за обучение във висши учебни заведения в Република България.

2. Копие от диплома за завършено средно образование.

3. Ордер за платена такса за разглеждане на документите в размер на 5 лв.

София, ...................
(дата)

Подпис на кандидата: ..........................


Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Обучение | Формуляр за записване в курс за професионално обучение по професията "планински водач"
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.