Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Планински водач - кандидатстване, обучение, завършване
Дата: 2003-11-20
 1. Кандидатите за Центъра за професионално обучение на планински водачи подават заявление в офиса на Центъра.
 2. Към заявлението се прилага медицинско свидетелство, каквото се изисква при кандидатстване във ВУЗ и копие от дипломата за завършено средно образование.
 3. Кандидатите заплащат такса за разглеждане на документите и входящи тестове в размер 5 лв. Издава им се вносна бележка.
 4. Кандидатите, които отговарят на изискванията за прием (навършили 18 г., завършили средно образование, здрави, подали необходимите документи), се допускат до входящи тестове. Съобщават им се датите на входящите тестове.
 5. Кандидатите се явяват на тест по общи познания за България.
 6. Кандидатите се явяват на тест по физическа подготовка.
 7. За да бъде приет, кандидатът трябва да има поне половината от точките на всеки тест. Преливане на точки не се допуска.
 8. Издържалите двата теста се уведомяват писмено от Учебно-методичния съвет.
 9. Кандидатите заплащат таксата за обучение в размер на 500 лв. Издава им се документ.
 10. Заплатилите таксата се разпределят в учебни групи. Съобщава им се учебното разписание.
 11. Учебният курс започва. На курсистите се осигурява определена групова екипировка, както и учебни помагала. Курсистите си осигуряват сами част от екипировката по списък, предоставен от Центъра.
 12. По време на курса се провежда текущ контрол. Добрите резултати по време на текущия контрол позволяват преминаването на някои модули ускорено.
 13. След завършване на курса, който трае от 6 до 8 месеца, се провеждат държавни изпити.
 14. Изпитите са по теория на професията "планински водач" и практика на професията "планински водач". Те се провеждат от държавна изпитна комисия.
 15. На успешно издържалите държавните изпити се издава свидетелство за професионална квалификация "планински водач".
 16. На получилите най-високи оценки на държавните изпити Центърът за професионално обучение на планински водачи издава и препоръки за работа в туроператорски фирми.

Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Обучение | Планински водач - кандидатстване, обучение, завършване
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.