Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Длъжностна характеристика - аниматор
Дата: 2004-07-16

След завършване на професионалното обучение по специалността аниматор, обучаваният трябва да знае:

 • Да е придобил знания по география, история и култура на България
 • Да е придобил знания по география, история, култура на Германия, Австрия и Швейцария
 • Народопсихологически особености на немскоезичните народи
 • Стандарта на анимационното обслужване
 • Технологичните процеси на туристическото обслужване
 • Терминологията на туристическото и анимационното обслужване
 • Организационни връзки и взаимоотношения в хотела
 • Социално-психологическите особености на обслужването и поведението на туристите
 • Техниката на подготовка на анимационната програма – гримиране, облекло, сценични испециални ефекти, осветление и др.
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Да прилага комуникативни умения спрямо туристите
 • Да има познания по културология
 • Да има познания по маркетинг и реклама
 • Туристическата политика на страната

След завършване на професионалното обучение по специалността “аниматор”, обучаваният трябва да може:

 • Да изготвя информационно табло
 • Да провежда информационни срещи за новопристигнали туристи
 • Да изготвя анимационни програми за различни периоди на престой на туристите – 7, 14 и 21 дни
 • Да изготвя специализирани анимационни програми за деца
 • Да организира съревнователно-отборни игри и приобщителни мероприятия
 • Да провежда и води излети и екскурзии в района на курорта, да води екскурзоводски беседи по време на пътуване
 • Бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми и рекламации и да вземе съответните мерки

Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Обучение | Длъжностна характеристика - аниматор
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.