Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Администрация агенции
Търсене

Длъжностна характеристика - специалист селски туризъм
Дата: 2004-09-15

След завършване на професионалното обучение по специалността специалист селски туризъм, обучаваният трябва да знае:

 • Да е придобил задълбочени знания по география, история, култура, етнография и религия на България
 • Стандарта на обслужване
 • Терминологията на туристическото обслужване
 • Туристическата политика на страната
 • Социално-психологическите особености на обслужването и поведението на туристите
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Да прилага комуникативни умения спрямо туристите
 • Технологичните процеси на туристическото обслужване
 • Да има познания по културология
 • Да има познания по маркетинг и реклама

След завършване на професионалното обучение по специалността “специалист селски туризъм”, обучаваният трябва да може:

 • Да провежда екскурзии и мероприятия в страната, изнасяйки екскурзоводски беседи според зададения маршрут
 • Да провежда анимационни мероприятия
 • Бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми, рекламации и други, и да вземе съответните мерки
 • Да посреща и изпраща туристите, да провежда трансфери
 • Да участва в организацията и координацията при посрещане и изпращане на туристите, настаняването им и трансфера
 • Да изготвя анимационни програми за различни периоди на престой на туристите
 • Бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми и рекламации и да вземе съответните мерки

Печат на офертатаПечат
Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Документи | Обучение | Длъжностна характеристика - специалист селски туризъм
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.