Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Габровска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Габрово

п.к. 5300 тел.код 066

Природен парк Българка


Дирекция на Природен парк Българка

Природен парк Българка заема северните склонове на централния Старопланински масив над градовете Габрово и Трявна. Границите му са на запад от местностите Узана и Осеникова поляна и на изток до защитената местност Студен кладенец. Паркът е обявен официално през 2002 год. с цел опазване, възстановяване и поддържане на буковите екосистеми и ландшафти, характерни за Стара планина, флората, фауната и културно-историческото богатство на района. Дирекцията е създадена  на 01.05.2003 г.

Паркът обхваща площ от 21 772 ха. и включва територии от общините Габрово и Трявна. Средната надморска височина е 940 м, а денивелацията - 1120 м. Границите на Парка включват част от Националния парк - музей “Шипка - Бузлуджа”, Етнографския музей на открито (ЕМО) ”Етър”, защитените местности: Соколски манастир, Мъхченица - Йововци, Виканата скала, Студен кладенец и природните забележителности: Мъхнатите скали, Столища, естественото тисово находище в местността Извора, до гара Кръстец. В Парка е и местността Узана, където е географският център на България.

Сравнително малката площ с многообразен релеф и почвено-климатични условия обуславят голямото разнообразие на растителни и животински видове. Горският фонд заема около 80 % от  площта на парка, а най–разпространеният дървесен вид е букът. В парка има повече от 360 растителни вида, 31 от които са вписани в Червената книга на България (тис, джел, родопски силивряк, лудо биле, планински явор - жешля, няколко вида български орхидеи). Близо 70% от официално признатите в България лечебни растения се срещат тук.

Голямо е разнообразието на животинския свят - скален орел, малък креслив орел, кеклик, малък ястреб, черен кълвач, горски бекас, гълъб хралупар, златка, мечка, видра, вълк, както и видове, обект на ловен туризъм – дива свиня, благороден елен, сърна, гривяк.

Историческите данни доказват, че тези земи са населявани от най-дълбока древност, което определя и богатото културно–историческо наследство на региона. Традиционните народни занаяти ножарство, гайтанджийство, дюлгерлък и Тревненската резбарско–зографска школа отдавна са известни извън пределите на района. По тези места е минавал Верейският друм – един от най–важните пътища в древността. По него под връх Мъхченица се е провела битката между българските войски на Иван Асен І и отстъпващите ромеи на Исак ІІ Ангел, довела до признаване на независимостта на Второто Българско царство.

Територията на парка е свързана и с драматичните събития по време на Руско–Турската война - Шипченската епопея и зимното преминаване на Балкана от руските войни и българските опълченци. Тези събития са от съществено значение за изхода на войната, довела до подписването на Сан Стефанския мирен договор и признаването на независимостта на България.

Красивата природа, разнообразният релеф, богатото биоразнообразие и културно–историческото наследство са предпоставка за развитието на различни видове специализиран туризъм - културен, познавателен, религиозен, пешеходен, велосипеден, конен, алпинизъм, както и предлагането на пара и делтапланеризъм.

Дирекцията на Парка е на разположение на всички, които предпочитат мъдрото спокойствие на природата пред забързания градски ритъм в дните на отмора и почивка. Нашите експерти са на разположение за представяне на туристическите маршрути, биологичното разнообразие и културно-историческото наследство.Дирекция на парка <dppbulgarka@nug.bg>
Границите на Парка включват част от Националния парк - музей “Шипка - Бузлуджа” Природна забележителност "Мъхнатите скали" Нашите експерти са на разположение за представяне на туристическите маршрути, биологичното разнообразие и културно-историческото наследство

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Природни паркове - Природен парк Българка - Габрово, Габровска област, информация, история, култура, забележителности в Габрово, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Габрово, снимки от Габрово, туризъм в Габровска област, настаняване в хотели в Габрово, Габровска област; частни квартири в Габровска област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.