Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Сливенска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Нейково

п.к. 8993 тел.код 04586

Начало и същност на българското Възраждане

Българското Възраждане е част от балканското Възраждане, което се различава от европейския Ренесанс. Нашето Възраждане се разглежда и като част от общославнското Възраждане. В България ренесансът протича по особен начин. Ако в Западна Европа то е предимно духовно, то тук то е политическо и социално.

Периодизация

Проблем за долната граница

 1. Концепция на възрожденските дейци през 30-те години на XIX в. Тогава се провеждат редица реформи, с цел модернизация. Доц. Марин Дринов прави изследване "Отец Паисий и неговото време". Първо провление на Възраждането е Отец Паисий, който слага началото на духовното Възраждане. Професор Иван Шишманов, Александър Тодоров-Балан, Боян Пенев разглеждат Възраждането като духовен процес, подържайки тезата на Марин Дринов.
 2. През 30-те години на XX в. Христо Гърдев (гуру на тази епоха) търси корените на Възраждането далеч преди Паисий. В трудовете си стига чак до XVI в.
 3. 70-те години на XX в. - в бълг. историческа наука се проведе дискусия по този въпрос. Прие се за начало на българското Възраждане да бъде считан началото на XVII в., тъй като по това време са налице и социално-икономически предпоставки, които започват и духовни прелом.

Проблем за края на Възраждането

Лесно разрешим с края на османското робство и освобождението на България.
Тези, които подкрепили първата теза смятали, че Възраждането приключва края на 60-те. и началото на 70-те години на XIX в., но те го разглеждат единствено като духовен процес.

Вътрешна периодизация

I период - започва в началото на XVIII в. и завършва в края на 20-те години на XIX в. През този период се поставят основите на движения, които ще се превърнат в база за развитие на духовно-политическите процеси на Възраждането, както започват да действат и духовни процеси, благодарение на което стартират трите големи движения на Възраждането.

II период - края на 20-те години - Кримска война (1853-56 г). През него започват да се развиват трите движения:

 1. за просвета и култура
 2. за независима църква
 3. за освобождение

III период - успехи постигат и трите движени - духовно, екзархия и освобождение.

Същност на българското Възраждане

Прилики с европейския Ренесанс

 • утвърждава се светски начин на мислене
 • настъпват промени в социално-икономическата област и се създават предпоставки за развитие на буржоазия

Общите характеристики с Ренесанса се изразват главно в социално-икономическата област.

Разлики с европейски Ренесанс

 • във времето - българското Възраждане се провежда три-четири века по-късно
 • западният Ренесанс се провежда в рамките на собствена държавност
 • българското Възраждане се провежда в условията на чужда държавност, влият повече външни идеи, то е компесаторно и наваксва изпуснатото. Самият процес е съвкупност от икономически, социални, политически и културни процеси, чрез които се осъществява прехода от Средновековие към Новото Време.

Съдържание на българското Възраждане

Съдържанието се определя от това, което го прави специално за него и го прави българско. Съдържанието се провява в духовната сфера чрез три основни процеса:

 1. Движение за новобългарска просвета - КП
 2. Движение за независима българска църква - НБЦ
 3. Движение за национално освобождение - БНОД

Социално-икономически фактори на българското Възраждане

Външни стопански фактори

 • Чрез капитулации прави османската импери зависима от Запада, но османската икономика се опитва да е кокурентна. Има капиталистически принцип на развитие.
 • По линия на вноса на капитали чрез западни инвестиции - манифактурни фабрики, минни залежи. Европейците започват да купуват земи и да правят чифлици.
 • Европейските бизнесмени отварят първите банки със западни капитали (Отоманска банка).
 • Чрез концесии - строежи на ж.п. линии, пътища и мостове.
 • Чрез основаване на смесени дружества.

Политиката на османското правителство влие отрицателно на горните фактори и Възраждането. До Кримската война няма сигурност за частна собственост, която лесно се отнема и разграбва. В турската империя съществуват закостенели проблеми с корупцията и подкупите.

Социални фактори за развитие на Възраждането

 • Зараждане на българска буржоазия, стопански и социален елит. Буржоазията става основен елемент в българското обществено развитие.
 • Зараждане на интелигенция, която в цяло произхожда от буржоазита и е духовния елит на нацията.
 • Отварят се чифлици от забогатели български селяни.
 • Постепенно градовете се урбанизират, но не толкова бързо колкото в Европа.
 • През XVIII в. настъпва масово побългаряване на градовете.
 • През XIX в. повечето селца се превръщат в пригедагелна сила на разпраснатите по махали и паланки селяни

Политически фактори

 • Неуспешните войни на Османската импери с Русия
 • Влинияе на Русия върху турската империя.
 • Процеса на модернизация на самата Османска империя (епохата на транзимата)

Духовни фактори

Идеите на:

 • хуманизма и Ренесанса
 • класицизма (пиеси на Молиер)
 • европейското просвещение
 • романтизма и позитивизма
 • Френската революция - демократизъм и реализъм
 • национализма
 • социално-утопични
 • анархистични


доц. Александър Иванчев

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Възраждане - Начало и същност на българското Възраждане - Нейково, Сливенска област, информация, история, култура, забележителности в Нейково, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Нейково, снимки от Нейково, туризъм в Сливенска област, настаняване в хотели в Нейково, Сливенска област; частни квартири в Сливенска област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.