Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Великотърновска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Лясковец

п.к. 5140 тел.код 0619

Описание на Лясковец


МИНАЛО НЕЗАБРАВИМО

Потайнствен автор, подписал с инициалите И.К. този пътепис на страниците на едно от първите български списания "Мясецослов на българската книжнина", издадено през 1859 г. в книгопечатницата на Д. Цанков и Б. Мирков в Цариград.

Лясковец е устроен, като че на равно място, къде север от Лясковец се подигат три неравни баира: Свети Петър, Костимял, Чука. Единият, който лежи на северозапад, се казва Свети Петър, защото е устроен на върха му Монастир Свети Петър и затове сичката повърхнина носи това име. Свети Петър и Чука лежат на север, а Костимял лежи на запад. Свети Петър баир се начева от средата на Лясковец да се подига кад Търново, и, малко по малко достига до една камена стена (канара), която изеднъш ся издига, и е гладка като стена и доволно висока. Природата е направила и оградила Манастира Свети Петър и неговата мира от другите околни села. Баир Свети Петър има гладка поверхнина като равнина: неговата поверхност се казва бърдо, то е доста широко и дълго, има на половина час длина и толкос ширина. Това бърдо е доста плодовито; но плодовете му немат никаква сладост и са като диви, не тъй като по други места.

Сички тия удобства ги е дарила природата на Свети Петра, да пасат неговите овце, а високите дървета, под техните дебели сенки да ся крият от тежко време и мухи монастирските лениви калугери и обречени ратаи.

Тая гора като са малко по малко повдига и ся покрива постепенно с чести дебели дървета. Мястото на най- високата стена ся начева около Свети Петър и доде стигне до Шерметьо става като гръбнак, тъй що може да приминува с кон и кола. От Лясковец като гледаш кад монастира, ся показва пред очите; като че свод небесен опиря се баира, или върхът на гората совсем стигнала до облаците. От къде юг се протяга широка равнина, коя има един час на ширина и толкос в длина, подир образува няколко наредени баири по име Рибаревски, един през други високи и тъй са натрупани като могили; те са по високи от колкото са пада. Тaзи равнина е напълнина с многочислени лозя и млади садове съ сякакви овощии и домашни градини; сички те са наредени по длъш на двата дола: Костимелски и Глоговски, те текат на правата страна Лясковец; първият от село на половин час растояние, а втория зема под самото село, те носят различни наименования: костимелски дол, зема близо до селото Шерметя и по това там ся назовава Шерметски, Костимелски, по долу са казва Чертовски брод, защото тече край разваленото село Чертовец, и още по надоло Песчанни Рибаревски дол. Втория зема от една долина, коя се казва джамджа чичурка, и по това от мястото получава име Джамов дол, Мочер, Глоговски дол и ся влива в рика Янтра на пространство един час и половина…

Прелестно място има тоя Лясковец, да гледа человек, та да му са ненагледа, чудна страна по местоположението си: него го е наградила пхриродата твърде щедро съ сичките си добрини и нужни необходими за человека потреби. Чудна страна, особито при тиха погода, кога сичкото под свода небесен спи, кога е ясно небето и звездите светят, тогава да ся любува человек колко да гледа ясно, и колко да му бъде тънък гледа и остра сладостта, не може му се нагледа и наслади, защото неговата хубост е безкрайна. В май месяц, когато лозята цъвтят, а градините ся от сякъде зеленеят от различните си цветни зели, дават многообразни цветове, тъй что в един поглед человек можи да види син, бел червен, а въ втори ален жълт цвят.

Една звезда за друга ся ражда, една ся искрива, а друга привлича като че искат да угодят на този чюдни климат, на тия сладки ароматни миризми и зели зелени като кадифе. Вятър им с дъх повява и клати нежните цветове и кревкави клони, като че са бои да ги не скърши. Чудно йе място при тая тишина никому не иде на умът да поблагодари Премудраго Бога, за тия големи мъдри уредби, само едно кротко ничтожно сладкопевче славейче хвали и славослови чудната Божия направа, то ся само любува в нощното тихо време на месечното светло сияние, то гледа на безконечната природна доброта и при сичките си искусни свирни не може да ослади Божиите безценни дари.

От голямата теснотия и от многото народонаселение нема нито един лясковчанин достатъчно за пропитание земя, беден человек има не по много от пет или десет делюма, а среден 25 до 30, не по мноого ще ся намерят от 10 человеци кои имат на 400 делюма. Затова са принудени да предприемат дълък вървеш по чюжди далеки страни, а чудний Лясковски климат ги наизнежил така, что те не намирват по чисто и добро ремесло от градинарлък, по всичките лясковци им е природено това ремесло. Те са твърде трудолюбиви и работни, не само мъжете, но и жените са по много.

При постоянното си пътувание по чюжди краища те са повече отворени от другите селяни, смели, решителни, но към търпение научени и обръгнали да претеглят несчастия от чорбаджиите си и бедства по чюжди страни. Но не смотря на това те са и горди. Лясковските жители зимно време са обезпечени, сичките си удоволствия, веселия совершават както например свадби, на Свята гора ходят, но щом земе да се приближава пролет именно в месяц април, живо земат да шават, заботливо се готвят, тъкмят за известното си дело…

Така мъжете остават по цяло лято на градините си да работят, а жените с най- дребните деца вършат сичките домашни тежки и леки мъжки и женски работи. През лятото ще сабират сеитби, лозя, садове и градини, освен това те ся занимават с буби гранят копринени червеи; но така искусно и опитно, що наей неопитната жена отхраня по една и две оки и налива по 200 ведра вино, а по работните или по опитните ежегодно не по малко земат от 10, 12 оки, наедин път по 20 оки и наедно с това наливат по 800 ведра вино. Видите какво ще рече лясковска жена.

С таково съгласно домашно съпружество, кое с толкова весела любов соединена, те ся сякога счастливи в дома си. Впрочем мъжете имат един голем недостаток в обръщението си към жените си, коя те разбират криво, като че имат голямо право над жените си, с такова понятие, те ся много грубо обнасят с несчастните си жени.

Лясковец има 100 къщи, с четири нови церкви и една твърде вехта. Разделя се на четири махали и сяка махала си има черкова и училище, но училището само името му е училище, а в него нищо не прилича на училище, зданията приличат на курник, а учителите на кръчмари или винопродавци.

Сяка махала в Лясковец има свой чорбаджия, тъй както Лясковец има четири махали и си има 4 чорбаджии, това е най убийно състояние за селото, ако е един, то не ще е толкос тъжно за селото, защото по малко ще граби, а като са много един през други се найсповарят кой по много да изеде от селото пари.списа Румен Савов

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Пътеписи - Описание на Лясковец - Лясковец, Великотърновска област, информация, история, култура, забележителности в Лясковец, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Лясковец, снимки от Лясковец, туризъм в Великотърновска област, настаняване в хотели в Лясковец, Великотърновска област; частни квартири в Великотърновска област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.