Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Кърджалийска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Широко поле

п.к. 6650 тел.код 03625

Вълчи дол

В Източни Родопи единственият резерват Вълчи дол, обявен за такъв през 1981 г., се намира южно от язовир Студен кладенец. Отличава се с изключително разнообразие на грабливите птици - 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга-черен, белоглав и египетски лешояд царски орел, черен щъркел. Влечугите и земноводните са 21 вида. От едрите бозайници се срещат вълкът, дивата свиня, сърната и еленът лопатар.

Растителността в резервата е разнообразна - сухолюбиви гори от благун, цер и космат дъб, храстовидна растителност, представена от червената хвойна, драката, келявият габър и др. Характерни за резервата са съобществата на люляка. Общо са установени 14 вида растения, включени в Червената книга. Сред тях са родопската горска майка, родопският силивряк, хипомаратум и сръбският ранилист.

Достъпът до резервата е ограничен, придвижването става по определени пътеки, като всяко посещение задължително се съгласува предварително с РИОСВ - Хасково.Михаела Кирчева

форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Резервати - Вълчи дол - Широко поле, Кърджалийска област, информация, история, култура, забележителности в Широко поле, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Широко поле, снимки от Широко поле, туризъм в Кърджалийска област, настаняване в хотели в Широко поле, Кърджалийска област; частни квартири в Кърджалийска област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.