Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Ловешка област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

България

Алтън Ловеч

Вароша - паметник на В. Левски
Вароша - паметник на В. Левски

Изследвания върху името на Ловеч е правил проф. Стефан Младенов. Според него то произхожда от старобългарската дума Ловъчъ, която означава място, където може да се ловува. Във византийските хроники Ловеч се среща под името Лобигзон, в пътеписите на арабските учени от XII в. - Лофиса, а турците го наричали Лофча. В документ от 1520 г. се среща с името Алтън Ловеч (Златен Ловеч). Два века по-късно, през 1874 г., в доклад до руското командване се чете:

"Ако армията на Ваше Величество успее да задържи Ловеч, това ще бъде благодат от небето, защото той е по-богат от много наши градове и с право населението го нарича Алтън Ловеч."

На територията на Ловешкия край се срещат много тракийски надгробни могили, от които се получава богата информация не само за бита на тракийските племена, живели в тези земи, но и за степента на развитие на изкуството им.

В началото на нашата ера, след продължителни войни, храбрите и свободолюбиви траки били покорени от Римската империя. Техните земи били превърнати в римски провинции. Римляните започнали да изграждат кастели, пътни станции, военни лагери и укрепления. Те свързвали огромната си империя с гъста мрежа от удобни пътища, които поддържали безупречно.

Селището било важна станция по римския път, който идвал от река Дунав - от Ескус (днешен Гиген), минавал през Сторгозия (днешен Плевен), Троянския проход и се отправял към Тримонциум (днешен Пловдив). Там се вливал в диагоналния път, който водел от Белград за Византион (днешен Истанбул).

Твърде малко са сведенията, с които разполагаме, за развитието на града по време на Първата българска държава. Доказателство, че по това време е имало интензивен живот не само на хълма Хисаря, а и по поречието на река Осъм е средновековният некропол от Х в. Откриването му става случайно през март 1951 г. в м. Баш бунар, югоизточно от Ловеч. Разкрити са 85 погребения с богат погребален инвентар. Най-често срещани предмети са различните видове накити, предимно бронзови гривни с богати орнаменти, по-малко обеци, пръстени от бронз и сребро със следи от позлата.

В ранната пролет на 1188 г., когато император Исак II Ангел се отправя в Северна България, за да потуши въстанието на Асен и Петър. Но византийските войски не могат да достигнат по-далече от крепостта Ловеч, която защитавала подстъпите към столицата Търново. За да продължи по-нататък, Исак II Ангел трябвало да я превземе. Това се оказало невъзможно, тъй като отбранителната система на крепостта Ловеч била организирана по най-ефикасен начин. След тримесечна неуспешно щурмуване на стените и императорът побързал да снеме обсадата на Ловеч и да подобри отношенията си с Асен и Петър.

Големият български историк Васил Златарски допуска, че помиряването на двамата братя с Исак II Ангел, след снемането на обсадата ка Ловеч вероятно е било скрепено с мирен договор, подписан под крепостта. Така името на Ловешката крепост се свързало завинаги с един от най-важните моменти от историята на българския народ през средновековието - възстановяването и признаването на Втората българска държава.

Легенда разказва, че турците влезли в крепостта с хитрост, със съдействието на двама боляри, посочили подземния път, по който населението стигало до реката.

В Ловеч основните занаяти през епохата на Възраждането били железарството и табачеството. Освен тях масово били упражнявани абаджийството, кафтанджийствсто, бояджийството, сапунджийството, бакърджийството. Ловчанлии били добри кюркчии, халачн, фурнаджии, кафеджии, бакали и др., което говори за разнородна стопанска дейност в града.

Развитието на учебното дело в града е свързано и с откриването (1846-1847 г.) на двете училища в квартал Вароша. Първи учител в Горнокрайското училище става П. Р. Славейков. Той слага добър ред в обучението, което е безплатно и достъпно за всички деца.

След приключването на църковния въпрос в Ловеч не се забелязва подготовка за освободителна борба, макар че в града са били разпространени идеите на Каравелов и Раковски. Борбата за национално освобождение започва с идването на Васил Левски, който посещава Ловеч за първи път през май 1869 г. Левски отсяда в къщата на свещеник Лукан Лилов. През същата 1869 г. в дома на Иван Драсов било свикано първото събрание, на което присъствали Иван Драсов, Марин Поплуканов, Димитър Пъшков, Иванчо Колев, Анастас Хитров, Христо Йовков, Цвятко Хаджипавлов, Христо Цонев - Латинеца, Гечо Сирков, Никола Сирков, Пано Агопа Бояджи Драганов и поп Кръстьо. Новосъздаденият комитет веднага се включил в революционната мрежа. От Ловеч през Балкала Левски се озовал в Южна България, където продължил да създава местни революционни комитети.

През 1870 г. Левски идва отново в Ловеч с решението да го обяви за център на своята революционна дейност. Изграден е Вътрешният централен революционен комитет, наречен Привременно правителство, а Ловеч става негов център. Изборът на Левски не е случаен. Ловешкият край има борчески традиции, свързани с борбите за независима църква и светски училища, а освен това градът има предимства в географско отношение. Той се явява като естествен възел на земите на север и на юг от Балкана.

Ловеч става постоянно седалище на Васил Левски, откъдето той тръгва из "Българско" и където най-често се връща, воден от народните работи. Тук за него са отворени вратите на много български домове.

Ловеч е посещаван и от първите помощници на Васил Левски - Ангел Кънчев и Димитър Общи. Към Димитър Общи Апостола се отнасял доста резервирано, като го държал настрана от работите на центъра. Опасенията му се потвърждават от недисциплинираната му постъпка през есента на 1872 г. Организацията изпада в тежка криза. Трябва да се спасява най-важното - комитетските пари и архивът. С голям риск за живота си Левски пристига в Ловеч на 25 декември 1872 г. На другия ден - 26 декември, в 4 часа следобед Левски, придружен от Никола Цвятков, тръгва за Къкринското ханче. Целта им е да пренощуват и на другия ден, съпроводени от Христо Цонев - Латинеца, да тръгнат по преки пътеки за Търново. Те носят и комитетската поща.

На 27 декември призори от 16-17 заптиета е заловен този, от когото трепери цялата империя. Завързан и окован в пранги, Левски е върнат пак в Ловеч, откъдето е закарай първо в Търново, а след това в София. На 19 февруари 1873 г. завършва един живот, за да започне вечното безсмъртие на идеите му.

Ловчанлиите Марин Поплуканов и Димитър Пъшков, арестувани по това време, се държат смело, отхвърляйки обвинението. Поради липса на доказателства са осъдени на вечно заточение в Диарбекир. Завръщат се в Ловеч след Освобождението.

Готви се Априлското въстание. По това време в Ловеч се изгражда Втори революционен комитет. Неговата дейност е много слаба, затова нито градът, нито околните села се включват във въстанието. Една от най-ярките фигури в Ловеч от този период е Тодор Кирков - Войводата, роден през 1847 г. в махала Долни край, разположена зад църквата Св. Богородица. Тодор Кирков работи известно време като шивач, а след това става съсобственик на кафене. През есента на 1875 г. той избягва във Влашко, като взема със себе си 6000 гроша от общата каса. През март 1876 г. се връща в България с четата на Поп Харитон. Сражава се при Дряновския манастир. След разгрома на четата отива в Трявна, където с Хр. Патрев и Ст. Гъдев организират чета, наброяваща около 120 души. Четата е разгромена, Тодор Кирков е заловен след предателство и осъден на смърт чрез обесване. Присъдата е изпълнена на 24 юни 1876 г. в Ловеч на Табашкия площад (сега пл. Тодор Кирков). На следващия ден е погребан в двора на църквата Св. Богородица. През 1901 г. признателните ловчаилии издигат паметник на мястото, където е била бесилката.

Една година след потушаването на Априлското въстание започва Освободителната руско-турска война. Още в самото начало на войната Ловеч се превръща във важен военно-стратегически пункт. Неговото значение се засилва след укрепяването на Осман паша в Плевен.

Първите носители на свободата са посрещнати тържествено от жителите на Ловеч. Народната радост е кратка. Укрепил се в Плевен, Осман паша взема мерки да си възвърне Ловеч. Рано сутринта на 27 юли към Ловеч се насочва 8-хилядна войска от редовни турски войници, черкези и башибозуци, предвождала от бригадния командир Рифат паша. Виждайки превъзходството на противника, русите са принудени да изоставят града и да се изтеглят към Севлиево. Ловчанлии, защитавайки родните си огнища, оказват отчаЌяна съпротива. Ако се съди само по убитите, чиито имена са установени, Ловеч е един от градовете в Северна България, дал най-много жертви по време на войната.

За повторното овладяване на Ловеч руското командване формира голям отряд, състоящ се от около 40-хилядна армия с 92 оръдия под командването на генерал-майор А. К. Имеретински и началник-щаб полковник Паренсов. В 6 часа сутринта на 22 август е даден сигнал за започване на артилерийска подготовка. Отрядите на генерал Добро-волски и генерал Скобелев преминават в настъпление. Главният удар е нанесен от лявата колона под командването на генерал Скобелев. Военните действия продължават с голямо ожесточение и много жертви през целия ден.

В опълчението от Ловешкия край участват 205 души. Извоюваната победа струва скъпо на руската армия. За свободата на Ловеч загиват около 1700 руски офицери и войници. В памет на техния героизъм и в знак на дълбока признателност към саможертвата им през периода 1878-1901 г. ловчанлии издигат паметници на местата на сраженията, които ще напомнят на поколенията, че оттук е изгряла свободата.Христо Йотов
Крепостта над Ловеч

форум на пътешественика
1 мнениеИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България Градове - Алтън Ловеч - Ловеч, Ловешка област, информация, история, култура, забележителности в Ловеч, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Ловеч, снимки от Ловеч, туризъм в Ловешка област, настаняване в хотели в Ловеч, Ловешка област; частни квартири в Ловешка област.
© 2000-2021 Journey.bg. Всички права запазени.