Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
България
версия за печат на принтер Хасковска област Карта на БългарияИзбор по карта
Търсене

Симеоновград

п.к. 6490 тел.код 03781

Селско стопанство

Климатът в община Симеоновград е умерено-континентален, с изразено средиземноморско влияние и е много благоприятен за развитие на растениевъдството. Отглеждат се предимно зърнени и зърнено-фуражни култури и зеленчуци.

Отглеждани култури в района:

Култури дка Среден добив кг/дка
Пшеница 20 000 250 - 300 *
Ечемик 4 700 250 - 280
Слънчоглед 4 800 70 - 110
Царевица зърно 800 200 - 300 **
Памук 4 500 90 - 120
Дини  800 2 000 - 4 000
Пипер 200 800 - 1 500
Домати  310 2 000 - 4 000
Зеле 400 4 000 - 5 000
* зависи от годината
** при неполивни условия

През 2006 г. на територията на общината съществуват три земеделски кооперации, в село Свирково, село Троян и село Дряново, които произвеждат предимно зърнено-житни култури (царевица, ечемик) и технически култури (слънчоглед и памук). Всички други производители са частни стопани.

Животновъдството в община Симеоновград е съсредоточено в частния сектор и се характеризира с относително висок дял на дребните стопанства. В общината съществуват условия за развитие на млечното и месодайно говедовъдство, овцевъдството и птицевъдството. В община Симеоновград официално се отглеждат следните видове селскостопански животни:

 • говеда - 2 164 броя
  • крави - 1 070 броя (средна годишна млечност от крава - 3 000 л.)
  • телета - 1 094 броя
 • биволи - 50 броя
 • биволици - 40 броя (средна годишна млечност от биволица - 2 800 л.)
 • овце - 9 220 броя (средна годишна млечност от овца - 80 л.)
 • кози - 4 830 броя (средна годишна млечност от коза - 15 л.)
 • свине - 1 856 броя
 • пилета - 27 450 броя
 • пчелни семейства - 288 броя

Възстановените гори за общината са 41 736 дка, от които:

 • широколистни - 23 104 дка
 • иглолистни - 2 803 дка

Голяма част от тях бяха опожарени в периода 2003-2005 година. Предстои разглеждане на лесоустройствени проекти за да бъдат залесени с подходящи дървесни видове.форум на пътешественика
Няма мненияИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | България География - Селско стопанство - Симеоновград, Хасковска област, информация, история, култура, забележителности в Симеоновград, балнеология, екопътеки, маршрути, спорт в Симеоновград, снимки от Симеоновград, туризъм в Хасковска област, настаняване в хотели в Симеоновград, Хасковска област; частни квартири в Хасковска област.
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.