Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Гвинея 

Населено място: 

Гвинея

Пълно наименование - Гвинейска Република

Разположена е на брега на Атлантическия океан, който е силно разчленен, с множество ниски острови. Има площ 245.9 хил. кв. км. Граничи (в км) с Гвинея Бисау - 360, Сенегал - 320, Мали - 730, Кот д"Ивоар - 610, Либерия - 480, Сиера Леоне - 610 и Атлантическия океан - 630. По Атлантическото крайбрежие се простира тясна низина, ограничена от стръмните склонове на планините Фута Джалон, с най-висок връх Тамге (1 537 м). На югоизток са Северогвинейските възвишения с най-висок връх Нимба (1 752 м). На изток е равнината в горното течение на р. Нигер.

Климат - екваториално-мусонен, горещ и влажен. Средните месечни температури са от 18 до 26 градуса Сº за януари, до 23 - 27 градуси Сº за юли. Валежи - 1200 - 1500 мм, а по крайбрежието до 4000 мм. Речната мрежа е гъста и пълноводна. Главни реки - Гамбия, Нигер, Конкуре. В миналото голяма част от територията е била заета от тропически гори. Сега повечето са изсечени.

Население - 7 760 хил. жит. Гъстота - 31.6 жит. на кв. км. Естествен прираст 24. Средна продължителност на живота - мъже - 46 г., жени - 48 г.

Етнически състав - група нигер-конго 99.9 % (от тях фулбе - 38.7 %, малинке - 23.2 %, сусу - 11.0 %, киси - 6.0 %, кпеле - 4.2 % и други - 16.9 %), други - 0.1 %.

Официален език- френски, а се използват още 8 местни езика - фулу малинке, сусу и др., използващи латинската азбука.

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 82.9 %, християни (католици) - 4.4 %, местни традиционни вярвания и култове - 12.7 %. Градско население - 34 %.

Столица - Конакри (800 хил. ж.). По-големи градове - Канкан (320 хил. ж.), Лабе (300 хил. ж.), Нзерекоре (270 хил. ж.).

Административно деление - в провинции и столичен административен окръг  - Конакри.

По-важни исторически събития и дати - думата "гвинея" е от берберски произход и означава общност на чернокожи суданци. ХV в. - територията на Гвинея влиза в състава на държавите Гана и Мали; ХVI в. - португалски мореплаватели описват крайбрежието; 1725 г. - създава се военно-феодална държава от племето фулбе; 1896 г. - френски войски завземат цялата територия на Гвинея; 1904 г. - страната влиза в състава на Френска Западна Африка; 2 октомври 1958 г. - провъзгласяване на независимостта.

Държавно устройство - република. Глава на държавата - президент, избиран за 5 години. Висш законодателен орган е многопартийно еднопалатно Национална събрание (Парламент) от 114 депутата, избирани за 5 години. Правителството се възглавява от президента.

Парична единица - гвинейски франк (FG) = 100 сантима

Стопанство - изостанало, основа на икономиката е добивът на боксити. Изнасят се 12 млн. т. Тук са съсредоточени 2/3 от световните запаси (20 млрд. т.). В селското стопанство са заети около 70 % от трудоспособното население, което обработва 10 % от територията на страната. Отглеждат се фъстъци, маслодайна палма, кокосова палма, ориз, памук, какао, кафе, захарна тръстика и банани. Животновъдството е слабо развито, като се отглежда едър рогат добитък, свине и овце. В крайбрежните води се ловят около 200 хил. т. риба.

Транспорт - 31 хил. км. От тях 5.3 хил. км асфалтирани, 900 км ж.п. линии (Конакри - Канкан). В столицата има международно летище.

Туризъм - слабо развит международен туризъм.

От София до Конанкри - 5 146 км


Национален флаг на Гвинейска Република

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.