Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Сиера Леоне 

Република Сиера Леоне

Страната има площ 71.7 хил. кв. Км. Граничи (в км) с Либерия - 270, Гвинея - 610 и Атлантическия океан - 644. Крайбрежието е ниско, като в северните части е изрязано от естуарите на реките. Голяма част от страната заемат Леоно-Либерийските възвишения с най-висока точка вр. Бинтимани (1 948 м). На север са разклоненията на масива Фута Джалон. Западните и южните части на страната са заети от ниска равнина.

Климат - екваториален. По крайбрежието средните месечни температури са от 24 до 27 градуса Сº, а във вътрешността са с няколко груди са по-ниски. Валежите са около 2000 - 2500 мм, а в планините и над 4000 мм. Речната мрежа е гъста и пълноводна. Главни реки - Моа, Сева. По източните склонове на планините има влажни екваториални гори, останалите части са заети от високотревни савани.

Население - 4 860 хил. жит. Гъстота - 67.7 жит. на кв. км. Естествен прираст 24.5. Средна продължителност на живота - мъже - 40 г., жени - 43 г.

Етнически състав - група нигер-конго (12 народа) - 98.2 % (от тях менде - 35.2 %, темне - 32.3 %, лимба - 8.5 %, други - 24.0 %), креоли - 1.5 % и други - 0.3 %.

Официален език - английски, а се използват още крио, менде, темне и др.

Конфесионален състав - мюсюлмани (сунити) - 41.8 %, християни - 9.4 % (от тях протестанти - 73.6 % и католици - 26.4 %), местни традиционни вярвания и култове - 48.1 %, други - 0.7 %. Градско население - 41 %.

Столица - Фритаун (515 хил. ж.). Па-големи градове - Кенема (380 хил. ж.), Бо (300 хил. ж.), Мекена (100 хил. ж.) и др.

Административно деление - 3 провинции (Западна, Централна и Южна) и Западна област (столична).

По-важни събития и дати - 1462 г. - крайбрежието е открито от португалския мореплавател ди Синтра и е наречена "страна на лъвските планини"; 1787 г. - англичаните основават гр. Фритаун; 1808 г. - крайбрежните части са обявени за колония на Англия; 1896 г. - цялата територия на Сиера Леоне става британски протекторат; 1961 г. - провъзгласено създаването на независима държава; 1971 г. - Сиера Леоне е обявена за република.

Държавно устройство - република. Глава на държавата и правителството е президентът, избиран за 5 години. Висш законодателен орган - еднопалатен парламент от 100 депутата.

Парична единица - Леоне (Le) = 100 цента

Стопанство - аграрна страна. Една от най-слабо развитите страни. Промишлеността е представена от добив на диаманти, от които 90 % се изнасят контрабандно, а официално - около 164 хил. карата. В селското стопанство са заети 80 % от активното население. Главни култури - ариз, маниока, царевица, просо и батати. Животновъдството е слабо развито, за това пречи и голямото разпространение на мухата цеце. Отглеждат се едър рогат добитък, овце, кози, свине. Крайбрежието е богато на риба, като уловът е над 200 хил. т.

Транспорт - 11 хил. км шосета, а от 600 км ж.п. линии работят само 84 км. Главно пристанище е Фритаун, а по-малки - Бонте, Пепел. Международно летище - Лунга (на 20 км от Фритаун).

Туризъм - международен туризъм е слабо развит.

От София до Фритаун - 5 215 км


Национален флаг на Република Сиера Леоне

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.