Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Кот д'Ивоар 

Кот д`Ивоар

Друго наименование - Бряг на Слоновата кост

Страната има площ 322.5 хил. кв. км. На юг са бреговете на Гвинейския залив (506 км). Граничи (в км) с Гана - 640, Буркина Фасо - 490, Мали - 370, Гвинея - 610 и Либерия - 580. Повърхността й е предимно равнинна, ниска на юг и платовидна на север, с надморска височина 500-800 м. На запад в планините Дан се намира най-високата точка в страната - вр. Нимба - 1 752 м. Брегът е слабо разчленен, като достъпът до него се възпрепятства от ивица пясъчни наноси. В източната част на пясъчния бряг има големи лагуни, удобни за корабоплаване. Най-голяма от тях - Ебрие е съединена с морето посредством плавателен канал.

Климат - в по-голямата част от страната е субекваториален, а на юг - екваториален. Средните месечни температури са 25-30 градуса Сº, а на юг - 27-28 градуса Сº. Валежите са съответно 1100-1800 мм и 1300-2300 мм на юг. По-големи реки - Комое, Бандама, Сасандра. На север преобладават високотревните савани, а на юг - валежи екваториални гори.

Население - 16 760 хил. жители. Гъстота - 52.0 жит. на кв. км. Естествен прираст 28. Средна продължителност на живота - мъже 49 г, жени - 51  г.

Етнически състав - група нигер-конго - 98.2 % (20 народа) (от тях бете - 20.5 %, сенуфо - 14,5 %, бауле - 12,3 %, аня - 11.2 %, дан - 5.6 %, лагунни народи - 4.7 %, други - 31.2 %), ливанци и сирийци - 1.1 % и други - 0.7 %.

Официален език - френски. Използват се още - бауле и аня.

Конфесионален състав - християни - 34.2 % (от тях католици - 78.7 %, протестанти - 18.5 %, униати - 2.8 %), християно-африкански църкви и секти - 5.2 %, мюсюлмани (сунити) - 22.4 %, местни традиционни вярвания и култове - 39.2 %. Градско население - 47 %.

Столица - Ямусукро (190 хил. ж.) - официална столица. Фактическа столица - Абиджан (над 2.3 млн. ж.). Други градове - Буаке (460 хил. ж.), Корого (160 хил. ж.).

Административно деление - 16 района.

По-важни исторически събития и дати - ХI в. - крайбрежието е център на керванна търговия (гр. Конг); ХV в. - по крайбрежието се настаняват португалски търговци на слонова кост и дават името на страната - Бряг на слоновата кост; ХVIII в. - образува се държава на племената бауле. Построен е и първият град от французите - Асини; 1893 г. - създава се френската колония - Бряг на слоновата кост; 1895 г. - влиза в състава на Френска Западна Африка; 1958 г. - автомония в състава на френското съобщество; 7 август 1960 г. - провъзгласена независимостта на Брега на слоновата кост; 1985 г. - прието е решение официалното име на страната (Кот д'Ивоар) да не се превежда на чужди езици.

Държавно устройство - президентска държава. Президентът е глава на правителството и върховен главнокомандващ, избиран на 5 години. Висш законодателен орган - Национално събрание от 175 депутата, избирани за 5 години. От 1990 г. е въведена многопартийна система.

Парична единица - западноафрикански франк (CFA)

Стопанство - основа на промишлеността са предприятия, преработващи селскостопанска продукция за износ - кафе, какао, памук, палмово масло и др. Добиват се диаманти и манган. Най-динамичен отрасъл на промишлеността е добивът и преработката на нефт и газ, дървопреработваща (над 70 завода) и текстилна промишленост. Селското стопанство има износна ориентация. В него са заети 70 % от трудоспособното население. Страната заема първо място  света по производство на какао на зърна (1 млн. т), пето място на кафе (300 хил. т), водещ износител на палмово масло и ценна дървесина.

Транспорт - 660 км ж.п. линии, 55 хил. км шосета, от които 5.5 хил. км са асфалтирани, две международни летища (Абиджан и Ямускукро).

От София до Ямусукро - 4 873 км


Национален флаг на Кот д`Ивоар

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.