Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Габон 

Габон

Официално наименование - Габонска република

Страната има площ 267.7 хил. кв. км. Граничи (в км) с Екваториална Гвинея - 330, Камерун - 310,  Конго (Бр.) - 1 720 и Атлантическия океан - 950. Голяма част от страната е заета от ниски и средновисоки плата и планински масиви. Най-високи са Шайю (вр. Ибунджи - 1 580 м) и Кристалните планини (вр. Дана - 1 000 м). На запад приморската низина е с ширина от 30 до 200 км.

Климат - горещ и влажен с преход от екваториален на север и субекваториален на запад и юг. Средните температури са от 22 до 27 градуса Сº. Валежите са от 1500-2000 мм на север до 2500-3000 мм на юг. Главна река - Огове. Около 80 % от площта на страната са покрити с влажни вечнозелени екваториални гори, на юг и изток - с високотревни савани.

Население - 1 520 хил. жители. Гъстота - 5.7 жит. на кв. км. Естествен прираст 13. Средна продължителност на живота - мъже - 54 г., жени - 57 г.

Етнически състав - над 15 народа, група бенуе-конго (12 народа) - 96.1 % (от тях фанг - 36.7 %, миене - 15.6 %, мбете - 14.7 %, пуну - 11.9 %, други - 21.1 %), французи - 2.0 %, пигмеи - 0.6 %, други - 1.3 %.

Официален език - френски. Местни езици - фанг.

Конфесионален състав - християни - 81.3 % (от тях католици - 73.5 %, протестанти - 26.5 %), християно-африкански църкви и секти - 12.1 %, мюсюлмани - 0.9 %, местни традиционни вярвания и култове - 5.7 %. Градско население - 54 %.

Столица - Либревил (420 хил. ж.). По-големи градове - Порт Жантил (170 хил. ж.), Франсвил.

Административно деление - 9 провинции.

По-важни исторически събития и дати - ХV в. - появяват се португалски мореплаватели; ХVI в. - широко се разпространява ловът на роби; 1839 г. - начало на френско заселване; 1886 г. - цялата територия е завзета от Франция; 1910-1958 г. - влиза в състава на Френска Екваториална Африка; 1958 г. - провъзгласена за самоуправляваща се република в състава на френското съобщество; 17 август 1960 г. - провъзгласена независимостта на Габон.

Държавно устройство - република. Глава на държавата е президент, избиран за 7 години. Изпълнителната власт се осъществява от президента и Съвета на министрите. Законодателната власт принадлежи на двупалатен парламент, избиран за 5 години. Горната палата - Сенат, избирана от местните териториални единици, е от 91 сенатора, а долната - Национално събрание - от 120 депутата.

Парична единици - франк на Африканското финансово съобщество (франк CFA)

Стопанство - разполага със значителни природни ресурси. Основа на икономиката е добивът и износът на нефт (19-20 млн. т), манганова (около 2 млн. т - 3-то място в света) и уранова руда (около 600 т), обработка на ценна дървесина (около 2.2 млн. куб. м). Работи нефтопрепаботващ, циментов, пивоварен завод, текстилни и шивашки предприятия. Габон е една едно от първите места в Африка по жизнено равнище. Селското стопанство е слабо развито. Отглежда се какао, кафе, маслени палми, хевея. Промишлен риболов се развива главно от чужди компании. Животновъдството е слабо развито заради разпространението на мухата цеце.

Транспорт - шосета - около 8 хил. км (от тях само 1.5 хил. км асфалтирани), ж.п. линии (648 км). Морски пристанища - Либревил и Порт Жантил. Международни летища - Либревил, Порт Жантил и Франсвил.

Туризъм - международен туризъм почти не се развива.

От София до Либревил - 4 899 км


Национален флаг на Габонска република

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.