Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Африка Карта на света
Търсене
Конго 

Република Конго

Страната има площ 342.0 хил. кв. км. Граничи (в км) с Габон - 1 720, Заир - 1 440, Ангола - 190, ЦАР - 440 и Атлантическия океан - 290. Близо до океана се издигат Кристалните планини със средна надморска височина 500-1000 м и най-висока точка - вр. Лекети - 1 040 м. На североизток територията е заета от алувиалната равнина на р. Конго.

Климат - на север е екваториален, постоянно влажен, на юг - субекваториален. Средните месечни температури в Бразавил са от 21 до 26 градуса Сº. Валежи - 1500-2000 мм, а на юг - 1200-1300 мм. Източната част принадлежи към басейна на р. Квилу (Наири), а останалата - към граничната р. Конго и притоците й - Убанги, Санга, Ликуала. Растителност - влажни екваториални и субекваториални гори и вторични савани, а в долината на р. Конго - периодически заливания и заблатени гори. Горите заемат около 50 % от територията на страната.

Население - 2 970 хил. жители. Гъстота - 8.7 хил. на кв. км. Естествен прираст 27. Средна продължителност на живота - мъже - 38 г, жени - 52 г.

Етнически състав - над 20 народа - група бенуе-конго (10 народа) - 96.0 % (от тях конго - 53.6 %, теке - 18.2 %, мбоши - 12.0 %, други - 16.2 %), пигмеи - 1.9 %, други - 2.1%.

Официален език - френски. Местни езици - киконго, лингала.

Конфесионален състав - християни - 72.9 % (от тях католици - 70.4 %, протестанти - 29.6 %), християно-африкански църкви и секти - 13.6 %, мюсюлмани - 1.1 %, местни традиционни вярвания и култове - 12.5 %. Градско население - 63 %.

Столица - Бразавил (1 000 хил. ж.). По-големи градове - Пуент Нуар (500 хил. ж.), Лубомо (100 хил. ж.), Джамбала.

Административно деление - 9 области и автономен окръг Бразавил.

По-важни исторически събития и дати - ХIV в. - територията на страната е състава на феодалната държава Конго; 1886 г. - Конго става френска колония; 1910 г. - включена е в състава на Френска Екваториална Африка; 15 август 1960 г. - провъзгласена независимостта на Конго.

Държавно устройство - президентска република. Глава на държавата е президентът, който е и глава на коалиционно правителство. Законодателната власт принадлежи на президента и Националния преходен Съвет (еднопалатен преходен парламент) от 75 национални съветника, избрани през 1998 г. до приемане на нова конституция.

Парична единица - франк на Африканското финансово съобщество (франк КФА)

Стопанство - главно добивни отрасли. Около 40 % от активното население са заети в селското стопанство. Основни природни ресурси - нефт и дървесина, а основа на икономиката е нефтодобивът (13 млн. т) и дърводобивът (600 хил. куб. м). Селското стопанство е слабо продуктивно и не задоволява потребностите на страната. Обработваемите площи са 2 % от територията на страната. Износни култури - маслена палма, фъстъци, кафе, какао, тютюн и каучук. Животновъдството е слабо развито.

Транспорт - 15 хил. км шосета, от които 1.5 хил. км асфалтирани, ж.п. линии - 810 км. Речен транспорт, морско пристанище - Пуент Нуар. Международни летища - в Бразавил и Пуент Нуар.

Туризъм - международният туризъм е слабо развит.

От София да Бразавил - 5 273 км


Национален флаг на Република Конго

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.