Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Америка Карта на света
Търсене
Аляска 

Глобалното затопляне

Учените са единодушни, че глобалното затопляне е резултат от емисиите въглероден двуокис и други газове – виновници за парниковия ефект.

Естественият природен парников ефект поддържа средна температура от около 15º С, което прави възможен живота на Земята. Бързото увеличение на парниковите газове води след себе си сериозни последици. Те са причинени от изригването на вулканите в Аляска. Отровните газове и пепел, които изхвърлят само за един ден се равняват на общото количество индустриални емисии, които човечеството отделя от зараждането на техническия прогрес, с появата на парната машина, до наши дни.

Това не трябва да ни успокоява и да контролираме човешката дейност, като в съвременния индустриален бум да намалим ползване на изкопаеми горива, като въглища и петрол, да ограничим изсичането на големи горски масиви и пр. В резултат на климатичните промените се топи ледената обвивка на полюсите.

Затоплянето в Арктика и Антарктида и топенето на ледени блокове причинява повишение на морското ниво и заливане на плодородни ниски земи и крайбрежия. Променя се количеството валежи на Земята, което води до непредвидими чести наводнения или продължителни засушавания.

Всички тези промени могат да бъдат обобщени в едно понятие - “изменение на климата”. Парниковите газове пропускат слънчевата радиация до земната повърхност, но поглъщат инфрачервените топлинни лъчи и затоплят земната повърхност и приземния атмосферен слой.форум на пътешественика
1 мнение


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.