Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Америка Карта на света
Търсене
Боливия 

Република Боливия

Страната има площ 1 098.6 хил. кв. км и е разположена в централните части на Южна Америка. Граничи (в км) с Бразилия - 2 570, Парагвай - 769, Аржентина - 742, Чили - 890 и Перу - 1 147. Югозападната част на страната е заета от Централните  Анди с най-висок връх Анкоума (6550 м), Боливийския масив и платото Пуна. Предпланинските равнини преминават на север в Амазонска низина, а на изток в заблатената равнина Пантанал.

Климат - в планините тропичен, високопланински, засушлив, със средни месечни температури от 3 до 11 градуса Сº и валежи - 150-600 мм. В равнините - субекваториален климат със средни месечни температури от 17 до 28 градуса Сº и валежи 800-1600 мм. Реките на запад принадлежат към басейна с вътрешен отток на големите езера Титикака и Поопо. На изток - басейна на Амазонка - р. Бени, Маморе, Гуапоре. Растителност - от пустинна до влажна субекваториална. Горите заемат над 40 % от територията на страната.

Население - 8 330 хил. жители. Гъстота - 7.6 жит. на кв. км. Естествен прираст 26. Средна продължителност на живота - мъже - 60 г, жени - 64.

Етнически състав - индианци - общо 59.2 % (от тях кечуа - 55.6 %, аймара - 40.3 %, други - 4.1 %), испаноезични боливийци - 40.3 % (метиси - 75 %, бели - 25 %), други - 0.5 %.

Официален език - испански, кечуа и аймара.

Конфесионален състав - християни - 99 % (католици - 98.5 %, протестанти - 1.5 %), други - 1.0 %. Извън страната живеят над 500 хил. боливийци, главно в съседните страни. Градско население - 65 %.

Столица - Сукре (140 хил. ж.), фактическа столица - Ла Пас (1 300 хил. ж.). По-големи градове - Санта Крус де ла Сиера (730 хил. ж.), Качабамба (440 хил. ж.), Оруро (200 хил. ж.), Попоси (120 хил. ж.). Около 75 % от населението живеят над 3700 м.

Административно деление - 9 департамента.

По-важни исторически събития и дати - до ХIV в. - страната е населена от индиански племена - аймара, кечуа, гуарани; ХIV в. - покорена е от инките; 1532-1538 г. - империята на инките е завзета от Испания ; 1542 г. - територията на Боливия е включена в състава на испанското вицекралство Перу; 1776 г. - в състава на вицекралство Ла Плата; 1809 г. - начало на въоръжена борба против испанците; 1824 г. - освободителната армия на ген. Сукре разбива испанците при Аякучо; 6 август 1825 г. - Горно Перу е провъзгласено за независима република - Боливия (на името на Симон Боливар, ръководител на борбата за независимост в Латинска Америка); 1879-1883 г. - война с Чили и загуба на излаз към Тихия океан; 1932 г. - след война с Парагвай - загуба на територии в Чако; 1952 г. - гражданска война; 1967 г. - унищожен е партизанският отряд на Че Гевара; 1969 г. - възвръщане към гражданска форма на управление.

Държавно устройство - унитарна република. Глава на държавата и правителството - президент, избиран за 5 години. Законодателен орган - Национален конгрес, състоящ се от сенат (27 члена) и палата на депутатите (130 депутата), избирани за 4 години. Изпълнителна власт - правителство, назначавано от президента.

Парична единица - боливиано ($ B) = 100 сентавос

Стопанство - основни отрасли на икономиката - миннодобивна промишленост и цветна металургия. Добива се антимон (9 хил. т - 1-во място в света), калай (13 хил. т - 5-то място в света), цинк, волфрам, бисмут, мед, сребро, нефт и др. Циментова, нефтопреработваща, текстилна и хранително-вкусова промишленост. Селското стопанство е слабо развито, като обработваемите земи са само 3 % от територията на страната. Отглежда се ечемик, просо, картофи, царевица, пшеница, захарна тръстика, кафе, какао, кока и тютюн. Животновъдство - овце, кози, едър рогат добитък, лами и алпаки.

Транспорт - шосета - 50 хил. км, от които 3 хил. са с твърдо покритие, ж.п. линии - 3.7 хил. км. Летища има в 30 града на страната.

Туризъм - годишно страната се посещава от над 150 хил. туристи.

От София до Ла Пас - 11 362 км


Национален флаг на Република Боливия Национален герб на Република Боливия

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.