Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Америка Карта на света
Търсене
Уругвай 

Уругвай

Пълно наименование - Източна република Уругвай

Страната има площ 177.4 хил. кв. км и е разположена в югоизточната част на Южна Америка. Граничи (в км) с Бразилия - 885, Аржентина - 495 и има брегова линия - 670 км. Голяма част от територията е заета от югоизточната част на Бразилското плато, лавовото плато Аедо и хълмистата равнина на р. Рио Негро и височинните Кучиля де Аедо. Най-високата точка на Уругвай е връх Пан де Асукар - 501 м, в южните части на страната - Кучила Гранде.

Климат - субтропичен, океански. Средните температури за януари са 22-24 градуса Сº. Валежи - 1000-1200 мм. Главни реки - Уругвай, Рио Негро. Растителност - субтропични тревисти савани, на изток - палмови гори.

Население - 32 700 хил. жители. Гъстота - 18.4 жит. на кв. км. Естествен прираст 8.5. Средна продължителност на живота - мъже - 69 г, жени 76 г.

Етнически състав - уругвайци - 86.8 % (метиси и мулати - 10 %), италианци - 3.4 %, галисийци - 2.1 %, евреи - 1.7 %, испанци - 1.3 %, славянски народи - 1.1 %, други - 3.6 %.

Официален език - испански, разговорен - лаплатски диалект.

Конфесионален състав - християни - 97.3 % (от тях католици - 97.2 %, протестанти - 1.5 %, православни - 0.8 %, други - 0.5 %), юдаисти - 1.7 %, други - 1.0 %. Градско население - 91 %.

Столица - Монтевидео (1 500 хил. ж.). По-големи градове - Салто (100 хил. ж.), Пайсанду (90 хил. ж.), Мело, Дурасно.

Административно деление - 19 департамента.

По-важни исторически събития и дати - 1515 г. - испанци откриват Уругвай (в колониалния период - провинция Източен бряг); 1726 г. - основен град Монтевидео; 1750 г. - Испания окончателно утвърждава своята власт, побеждавайки Португалия; 1776 г. - в състава на вицекралство Ла Плата; 1816 г. - португалците окупират страната и я присъединяват към Бразилия; 1825 г. - аржентинско-уругвайските войски изтласкват португалците и Уругвай е обявен за част от Аржентина; 1828 г. - в резултат на съглашение между Аржентина и Бразилия, Уругвай е обявен за независима страна; 1864 г. - война с Парагвай; 1904 г. - гражданска война; 1973 г. - държавен преврат - военно правителство; 1985 г. - връщане на страната към гражданското управление.

Държавно устройство - република, начело с президент, избиран за 5 години. Законодателен орган - Генерална Асамблея, състояща се от сенат (30 сенатора) и палата на представителите (99 депутата) избирани за 5 години. Изпълнителна власт - правителство, назначавано от президента.

Парична единица - уругвайско песо ($ Ur) = 100 сентисимос

Стопанство - една от сравнително развитите страни в Латинска Америка. Промишлеността е представена главно от предприятия за преработване на селскостопански суровини. Основни отрасли - хранително-вкусова, нефтопреработваща, химическа, текстилна, шивашка, кожарска, металообработваща промишленост. От ВЕЦ се получават 96 % от електроенергията. Селското стопанство напълно обезпечава страната с основните хранителни продукти. Селскостопанските земи заемат 98 % от територията на Уругвай, като от тях 78.5 % са пасбища и 8.4 % са обработваеми земи. Основен отрасъл - пасбищното животновъдство, екстензивно, с направление за месо и кожи. Отглежда се едър рогат добитък (10.6 млн. глави), овце (2 млн). Уругвай е един от най-големите производители и износители на вълна, месо и кожи. Основни селскостопански култури - пшеница, царевица, ориз, плодове и цитруси, захарна тръстика, слънчоглед.

Транспорт - шосета - над 10 хил. км от тях - 8 хил. км с твърдо покритие; ж.п. линии - 2 хил. км. Обща дължина на плавателните реки - 1 250 км. Главно пристанище и международно летище - Монтевидео.

Туризъм - годишно страната се посещава от близо 1.7 млн. туристи.

От София до Монтевидео - 11 810 км


Национален флаг на Уругвай Национален флаг на Уругвай

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.