Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Америка Карта на света
Търсене
Парагвай 

Република Парагвай

Страната има площ 406.8 хил. кв. км и е разположена в централните части на Южна Америка. Граничи (в км) с Аржентина - 1 711, Боливия - 769 и Бразилия - 945. Централните части на Парагвай са заети от алувиалната низина на р. Парагвай, на югоизток - част от Бразилското плато, с отделни възвишения, достигащи надморска височина до 700 м. На северозапад е разположена равнината Гран Чако.

Климат - тропичен със средна месечна температура - юли 17-19 градуса Сº, януари - 27-29 градуса Сº. Валежи - от 700-1000 м на запад до 2000 мм на изток. Главни реки - Парана и Парагвай са плавателни. Растителност - смесени листопадно-вечнозелени гори и храсти (включително и парагвайския чай - мате), в речните долини - заблатени гори и високотревна саванна. Горите заемат 56 % от площта на страната.

Население - 5 610 хил. жители. Гъстота - 13.8 жит. на кв. км. Естествен прираст 29. Средна продължителност на живота - мъже - 70 г, жени - 74 г.

Етнически състав - парагвайци-гуарани (индианци и метиси) - 89.9 %, други индианци - 2.2 %, бразилци - 3.5 %, немци - 1.5 %, японци - 0.6 %, японци - 1.5 %, други - 2.3 %.

Официални езици - испански и гуарани, половината от населението говори само гуарани, а другите са двуезични.

Конфесионален състав - християни - 98.5 % (католици - 97.5 %, протестанти - 2.0 %, други - 0.5 %), други - 1.5 %. Извън страната живеят около 700 хил. парагвайци, главно в Бразилия и Аржентина. Градско население - 56 %.

Столица - Асунсион (1 000 хил. ж.). По-големи градове - Сиудзад дел Есте (160 хил. ж.), Енкарнасион (100 хил. ж.), Консепсион (40 хил. ж.), Вилярика.

Административно деление - 19 департамента и 1 столичен окръг.

По-важни исторически събития и дати - 1524 г. - първа испанска експедиция на Д. Гарсия; 1537 г. - основан гр. Асунсион. Парагвай е колония на Испания в състава на вицекралство Перу; в началото на ХVII в. - в югоизточен Парагвай е образувана държава на йезуитите; 1768 г. - испанците изгонват йезуитите от страната; 1776 г. - в състава на вицекралство Ла Плата; 1811 г. - въстание, завършило с обявяване на независимост; 1864-1879 г. - война с Аржентина, Бразилия и Уругвай - пълно поражение на Парагвай, който губи 80 % от населението си и 50 % от териториите си; 1932-1935 г. - война с Боливия. Парагвай печели спорни територии; 1947 г. гражданска война; 1954 г. - военен преврат и установяване на диктаторски режим на ген. Стреснер; 1993 г. - начало на демократизацията и гражданско управление.

Държавно устройство - президентска република. Глава на държавата и правителството е президентът, избиран за 5 години. Законодателен орган - Национален конгрес, състоящ се от сенат (45 сенатора) и палата на депутатите (80 депутата), избирани за 5 години. Изпълнителната власт - правителство, назначавано от президента.

Парична единица - гуарани (G) = 100 сентимос

Стопанство - аграрно-индустриална страна. Обработваемите земи са 8 %, а пасбищата - 34 % от площта на страната. Животновъдството е пасбищно - едър рогат добитък (около 8 млн. глави), овце, коне. Основни култури - соя, царевица, захарна тръстика, манго, батати, цитруси. Страната изнася чай (мате), тютюн, памук, кафе. Развито е и лозаро-винарството. От добиваните полезни изкопаеми с най-голямо значение са солта и варовикът. Има и залежи на железни, медни, манганови руди и нефт. Промишлеността е представена от малки предприятия на хранително-вкусовата (обработка на месо), дървообработваща, производство на дъбилен екстракт, текстилна, циментова и тютюнопреработваща промишленост. Тук е построен най-големият в света хидроенергетичен комплекс на р. Парана (проектна мощност 12,6 млн. КВт).

Транспорт - значителна част от превозите се осъществяват с речен транспорт - 3.5 хил. км речни пътища. Главно пристанище Асунсион. Шосета - 29 хил. км, от тях 15 хил. км са асфалтирани; ж.п. линии - 970 к. В столицата има международно летище.

Туризъм - страната се посещава от над 350 хил. туристи годишно.

От София до Асунсион - 11 192 км


Национален флаг на Република Парагвай

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.