Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Америка Карта на света
Търсене
Бразилия 

Населено място: 

Бразилия

Пълно наименование - Федеративна република Бразилия

Страната е разположена в централните и източните части на Южна Америка. Има площ 8 512 хил. кв. км (2/3 от континента). Граничи (в км) с Венесуела - 1 495, Гайана - 1 225, Суринам - 493, Гвиана (фр.) - 580, Колумбия - 1 644, Перу - 2 822, Боливия - 2 570, Парагвай - 945, Аржентина - 1 132, Уругвай - 885, и има 7 367 км брегова ивица с Атлантическия океан. Централните и южните части от територията са заети от Бразилското плато с най-висока точка връх Бандейра - 2890 м. Западните части са заблатена низина - Пантанал. На север - Амазонската низина и части от Гвианското плато (с най-висока точка връх Неблина - 3014 м). Крайните южни райони са част от Лаплатската низина.

Климат - от влажен екваториален на северозапад до сезонно влажен, субтропичен на югоизток. Средната януарска температура е от 23 до 29 градуса Сº, юлска - от 16 до 24 градуса Сº. Валежи - от 3000 мм в Амазонската низина, до 500 мм в Бразилското плато, и 1200 мм в южните райони. Главни реки - Амазонка, Сан Франсиску, Парана. Долината на река Амазонка и принадлежащите към нея части от платата са покрити с влажни екваториални гори, в централните части - саванни, редки гори и храсти, в сухите североизточни части - редки гори (каатинга). Бразилското плато и Приатлантическата равнина са покрити с тропически гори, а южните части - с вечнозелени смесени гори. Бразилия е начело в света по запаси от твърда дървесина с над 4000 вида дървета.

Население - 171 830 хил. жит. Гъстота - 20.2 жит. на кв. км. Естествен прираст - 28. Средна продължителност на живота - мъже - 65 г., жени - 70 г.

Етнически състав - бразилци - 96.5 % (от смесен произход - 60 %, негри - 15 %, бели - 25 %), португалци - 1.0 %, немци - 0.6 %, японци - 0.5 %, индианци - 0.2 %, други - 1.2 %.

Официален език - португалски, използваният бразилски португалски се дели на 3 групи диалекти.

Конфесионален състав - християни - 98.2 % (от тях католици - 92.2 %, протестанти - 5.8 %, православни - 0.9 %, други - 1.1 %), синтоисти - 0.5 %, юдаисти - 0.1 %, други - 1.2 %. Градско население - 66 %.

Столица - от 1960 г. е град Бразилия (1 700 хил. ж.). По-големи градове - Сан Паулу (16 000 хил. ж.), Рио де Жанейро (6 500 хил. ж.), Салвадор (2 200 хил. ж.), Белу Оризонти (2 100 хил. ж.), Ресифи (1 400 хил. ж.), Куритиба (1 300 хил. ж.), Порту Алегри (1 300 хил. ж.), Белен (1 200 хил. ж.), Манаус (1 100 хил. ж.), Форталеза (1 100 хил. ж.).

Административно деление - 26 щата и 1 столичен федерален окръг.

По-важни исторически събития и дати - 1500 г. - открита от португалския мореплавател П. Кабрал и обявена за колония на Португалия; 1549 г. - генерал-губернаторство със столица град Салвадор; 1763 г. - пренасяне столицата на колонията в град Рио де Жанейро; 7 септември 1822 г. - провъзгласена за независима империя; 1888 г. - отмяна на робството; 1889 г. - Бразилия става федеративна република; 1960 г. - преместване на столицата в новопостроения град Бразилия; 1974 г. - след редица военни правителства в страната започва процес на демократизация; 1988 г. - приета нова демократична конституция на Бразилия.

Държавно устройство - президентска федеративна република. Глава на държавата - президент, избиран за 4 години. Висш законодателен орган - Национален конгрес, състоящ се от федерален сенат (81 души) и палата на депутатите (513 души), избирани за 8 години - сенатори и за 4 години - депутати. Щатите си избират губернатор за 4 години. Президентът е и глава на правителството.

Парична единица - реал (R$)  = 100 сентавос

Стопанство - индустриално-аграрна страна. Бразилия е на челните места в света по запаси на желязна руда, манган, боксит, цинк, берилий, никел, уран, злато. Има нефтени находища по морския шелф (30 млн. т). Най-добре развит отрасъл на икономиката е машиностроенето (30% от цялото промишлено производство), електронно-изчислителна техника, леки и товарни автомобили, морски и речни кораби, трактори и селскостопански машини, вагони и локомотиви, електро-битови прибори, самолети и др. Добре развити са черна и цветна металургия, химическа, циментова, текстилна, обувна, шевна, хранително-вкусова промишленост и др. Селско стопанство - обработваемите площи са 4 % от територията на страната, заети са 30 % от трудоспособното население (над 20 млн. души). Отглежда се кафе (1-во място в света по производство), сизал (2-ро място в света), какао (3-то място в света), банани (1-во място в света), портокали (2-ро място в света), лозя, тютюн, царевица, захарна тръстика, пшеница, памук и др. Животновъдството дава 30 % от стойността на селскостопанската продукция. По броя на отглежданите свине е на 1-во място в света, едър рогат добитък - 3-то място.

Транспорт - шосета - около 2 млн. км, ж.п. линии - 30 хил. км. Основни морски пристанища - Сантос, Рио де Жанейро, Ресифи.

Туризъм - годишно страната се посещава от над 3 млн. туристи.

От София до столицата Бразилия - 9 725 км


Национален флаг на Федеративна република Бразилия

форум на пътешественика
21 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.