Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Хърватска 

Населено място: 

Република Хърватска

Страната е разположена в северозападната част на Балканския полуостров. Граничи (в км) със Словения - 546, Унгария - 329, Югославия - 241, Черна гора - 25 и Босна и Херцеговина - 932. Има брегова линия с Адриатическо море - 5 335 км, от които 4 085 км с на 1 185 крайбрежни острова (66 населени). Площта й е 56.54 хил. кв. км. Източните части са заети от Славония - - обширна хълмиста равнина. В централните и западните части е разположена Динарската планинска система - Велика капела, Велебит, Динара (с най-висока точка връх Троглав - 1 913 м) и Далматинското крайбрежие с дълбоко врязаните заливи и множество острови.

Климат - средната температура за януари е от 0 до 9 градуса Сº, юли 18-25 градуса Сº, валежи 800-1 500 мм, по крайбрежието до 3 000 мм. Главни реки - Драва, Сава, Купа. Растителност - средиземноморска, широколистни гори - 20 % от територията на страната.

Население - 4 430 хил. жители. Гъстота - 78,4 жит на кв. км. Естествен прираст 1.5. Средна продължителност на живота - мъже - 68 г., жени - 77 години.

Етнически състав - хървати - 78,3 %, сърби - 11.7 % (преди изселванията през 1995 г.), босненци (мюсюлмани) - 1.4 %, унгарци - 0.6 %, словенци - 0.6 %, италианци - 0.3 %, чехи - 0.3 %, слованци - 0.2 %, други - 6.6 %.

Официален език - хърватски.

Конфесионален състав - християни - 96.3 % (от тях католици - 84,3 %, православни - 12.3 %, униати - 1.3 %, протестанти - 2.2 %), мюсюлмани (сунити) - 2.3 %, други - 1.4 %. Извън страната живеят около 2 млн. хървати, главно в Босна и Херцеговина, САЩ, Канада, Югославия (Войводина). Градско население - 69 %.

Столица - Загреб (750 хил. ж.). По-големи градове - Сплит (200 хил. ж.), Риека (170 хил. ж.), Осиек (110 хил. ж.), Задар (80 хил. ж.), Пула, Дубровник.

Административно деление - 20 области (жупанци) и гр. Загреб. Исторически области - Славония, Далмация, Лика, Истрия и др.

По-важни исторически събития и дати - I в. пр. Хр. - римска провинция - Далмация; 395 г. - в състава на Византия; VII в. - заселване на славянски племена; VIII в. - под властта на Франкиската империя; 925 г. - хърватският княз Томислав приема кралска титла; 1102 г. - в състава на Унгария, съхранявайки вътрешна автономия; ХVI в. - голяма част от територията е завладяна от турците; в края на ХVIII в. става част от империята на Хабсбургите (след 1867 г. - Австро-Унгария); 1918 г. - след разпадането на Австро-Унгария става част от Кралството на сърби, хървати и словенци (от 1929 г. - Кралство Югославия); 1941-1945 г. - образувана Независима държава Хърватско, съюзник на Германия; 1945-1991 г. - в състава на Югославия, като съюзна република; 25 юни 1991 г. - приета декларация за пълна независимост; 1992-1996 г. - война със Сърбия.

Държавно устройство - република, начело с президент, избиран за 4 години. Висш законодателен орган - Хърватски държавен събор на Република Хърватско (парламент), избиран за 4 години. Състои се от две палати - палата на представителите - 127 депутата и палата на жупаните - 68 депутата. Изпълнителна власт - правителство, назначено от президента.

Парична единица - куна (HRK) = 100 липи

Стопанство - индустриално-аграрна страна, претърпяла икономическа криза вследствие на войната. Водещи промишлени отрасли - корабостроене, машиностроене, химическа, хранително-вкусова, текстилна, дървообработване, електротехническа и електронна, фармацевтична и др. Селско стопанство - преобладава земеделието - пшеница, царевица, захарно цвекло, лен, слънчоглед, плодове, зеленчуци, лозя. Животновъдство - едър рогат добитък, овце, коне, свине, домашни птици. Развит е и риболовът.

Транспорт - ж.п. линии - 2 296 км, от тях 983 км електрифизирани, шосета - 27 840 км, от които 23 497 км с твърда настилка. Главни морски пристанища - Риека, Сплит, Задар, Пула.

Туризъм - добре развита инфраструктура. Постепенно излиза от кризата, породена от военните конфликти. Годишно страната се посещава от около 2 млн. туристи.

От София до Загреб - 679 км


Национален флаг на Република Хърватска Национален герб на Република Хърватска

форум на пътешественика
9 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.