Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Азия Карта на света
Търсене
Казахстан 

Населено място: 

Република Казахстан

Страната има площ 2 717.3 хил. кв. км. Граничи (в км) с Русия - 5 637, Китай - 1 411, Киргизстан - 986, Узбекистан - 2 010, и Туркменистан - 365. Има брегова линия с Каспийско море - 2 320 км, и с Аралско море - 782 км. В западните части е разположена Прикаспийската низина с най-ниска точка падината Карагие - 132 м под морското равнище, ограничена на североизток от хребетите на Урал и Мугоджар. На североизток е Тургайското плато, преминаващо на юг в Туранската низина и пустинята Къзълкум. В южните части са пустините  Бетпак Дала и Муюнкум, а на югоизток - планинските масиви на Алтай (Руден Алтай, Саура, Тарбагатай, Джунгарски Алтай (Тян Шан) с най-висока точка в страната връх Талгар - 4 973 м).

Климат - рязко континентален. Средни януарски температури - от -18 градуса Сº на север до -3 градуса Сº на юг, и за юли съответно от 19 до 30 градуса Сº. Валежи - до 300 мм, в пустините под 100 мм, а в планините до 1 600 мм. Главни реки - Иртиш, Урал, Чу, Сърдаря. Езера - най-големи са: Балхаш, Зайсан и Алакол. Растителност - пустинна, полупустинна, степна, иглолистни гори и високопланински ливади.

Население - 17 690 хил. жит. Гъстота - 6.5 жит. на кв. км. Естествен прираст 16. Средна продължителност на живота - мъже - 67 г., жени - 75 г.

Етнически състав - казахи - 49.7 %, руснаци - 34.8 %, украинци - 4.9 %, немци - 3.1 %, узбеки - 2.2 %, татари - 2.1 %, уйгури - 1.2 %, белоруси - 1.4 %, корейци - 0.7 %, поляци - 0.4 %, други - 2.5 %.

Официален език - казахски и руски.

Конфесионален състав - мюсюлмани - 53.2 % (от тях сунити - 98.6 %, шиити - 1.4 %), християни - 44.6 % (от тях православни - 89.2 %, католици - 4.7 %, униати - 2.5 %, протестанти - 2.2 %, други - 1.4 %), будисти - 0.6 %, други - 1.6 %. Извън страната живеят около 2 млн. казахи, главно в Русия, Узбекистан и Китай. В Източен Казахстан живеят 15-20 хил. българи, преселени насилствено от Крим, Бесарабия и Таврия след Втората световна война. Заедно с тях са преселвани и гагаузи от Бесарабия, които тук се определят като българи. Градско население - 62 %.

Столица - Астана (310 хил. ж.) (бивши Акмолинск, Целиноград, Акмода), 1997 г. - столицата е преместена от Алма Ата. Други градове - Алма Ата (Алмати - 1 200 хил. ж.), Караганда (800 хил. ж.), Чимкент (450 хил. ж.), Семей (380 хил. ж.), Павлодар (340 хил. ж.), Йоскен (330 хил. ж.),  Кустанай.

Административно деление - 15 области.

По-важни исторически събития и дати - VI в. - образувано Тюркско ханство; Х в. - основана държавата на Караханидите; 1219-1221 г. - в състава на Златната орда; XVI в. - възниква самостоятелно Казахско ханство; XVII в. - построени са първите руски градове - Гуриев и Яицки; 1731 г. - Западен Казахстан е включен в състава на Русия; 1740 г. - Централен Казахстан става част от Руската империя; 1860 г. - цялата територия е завладяна от Руската империя; 1906-1912 г. - Столипинска аграрна реформа - 500 хил. руснаци се преселват в Казахстан; 1925 г. - образувана Казахска АСС със  Столица Къзъл Орда; 1929 г. - Алма Ата става столица; 1936 г. - Казахска ССР - съюзна република; 16 декември 1991 г. - провъзгласена независимостта на Казахстан.

Държавно устройство - президентска република. Президентът се избира за 7 години. ЗАконодателен орган - двупалатен парламент - Сенат (47 депутата) и Мажилис (67 депутата). Изпълнителна власт - Кабинет на министрите.

Парична единица - тенге = 100 тийни

Стопанство - индустриално-аграрна страна в преходен период със спад в икономическото развитие. Водещи промишлени отрасли - миннодобивна, цветна и черна металургия, машиностроене, нефтопреработване и нефтохимия, шивашка, кожено-обувна и хранително вкусова промишленост. Селско стопанство - отглежда се пшеница (53 % от обработваемите площи), ориз, просо, памук, захарно цвекло, слънчоглед, картофи, тютюн, зеленчуци и др. Животновъдство - овце, едър рогат добитък, коне, камили, свине.

Транспорт - шосета - 104.6 хил. км, от тях 76.1 хил. км с твърда настилка, ж.п. линии - 14.3 хил. км. Корабоплаването е развито по Каспийско и Аралско море, езерото Балхаш и река Иртиш.

Туризъм - има изградена инфраструктура, но преживява труден период.

От София до Астана - 3 701 км


Национален флаг на Република Казахстан

форум на пътешественика
Няма мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.