Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Европа Карта на света
Търсене
Молдова 

Населено място: 

Република Молдова

Друго наименование - Молдавия

Страната има площ 33.7 хил. кв. км. Граничи (в км) с Украйна - 765, и Румъния - 461. Релефът е предимно хълмисто-равнинен, разчленен от речни долини. Най-високо е възвишението Кодри - 429 м.

Климат - умерено-континентален. Средни температури - януари - от -5 до -3 градуса Сº, юли - от 19 до 22 градуса Сº. Валежи - 400-600 мм. Главни реки - Днестър и Труп. Растителността е степна, лесостепна и широколистни гори (9 % от площта на страната).

Население - 4 510 хил. жит. Гъстота - 133.8 жит. на кв. км. Естествен прираст - 1,0. Средна продължителност на живота - мъже - 64 г.; жени - 72 г.

Етнически състав - молдавци - 63.7 %, украинци - 13.7 %, руснаци - 12.8 %, гагаузи - 3.5 %, българи - 2.1 %, евреи - 1.6 %, цигани - 0.4 %, други - 2.2 %.

Официален език - молдавски (близък до румънския), използват се още руски и украински.

Конфесионален състав - християни - 97.1 % (от тях православни - 96.6 %, протестанти - 1.4 %, католици - 0.8 %, други - 1.2 %), юдаисти - 1.5 %, други - 1.4 %. Извън страната живеят около 500 хил. молдавци, главно в Украйна, Румъния и Казахстан. Градско население - 56 %. Българите и гагаузите живеят в Южна Молдавия в района на Тараклия, Чимишлия, Комрат, Чадър Лунга и Кахул.

Столица - Кишинеу (Кишинев) - 670 хил. ж. По-големи градове - Тираспол (188 хил. ж.), Белци (160 хил. ж), Бендери (Тигина), Комрат и др.

Административно деление - 33 района. Предстои ново административно деление на окръзи (жудеци) и общини. Не е уточнен и статутът на непризнатата Приднепровска република. Дадена е териториална автономия на Гагаузия (Гагауз Ери). Трябва да се реши и въпросът с българския район Тараклия.

По-важни исторически събития и дати - 3000 г. пр. Хр. - територията се населява от гети и даки; 101-106 г. - римска провинция Дакия - романизация и разпространение на латинския език; VII в. - територията е завладяна от славянските племена уличи и тиверци; XII в. - поява на племената влахи и молдави; XIII в. - монголите завладяват страната; XIV в. - територията е завзета от Унгария; 1359 г. - образувано е независимо Молдавско княжество; XVI в. - пълна зависимост на Молдавия от Османската империя; 1812 г. - при поредната руско-турска война част от страната (Бесарабия) е присъединена към Русия (заселват се българи и гагаузи, бежанци); 1917 г. - Румъния окупира Бесарабия; 1924 г. - образувана е Молдавска АССР със столица Тираспол в състава на Украинската ССР; 1940 г. - образувана Молдавска ССР; 1941-1944 г. - под контрол на Румъния; 1944 г. - възстановява се Молдавската ССР; 27 август 1991 г. - провъзгласена е независимостта на Молдавия; 1991 г. - въоръжен конфликт в Приднестровието, провъзгласено за република.

Държавно устройство - република, начело с президент, избиран за 5 години. Законодателна власт - еднопалатен парламент. Изпълнителна власт - правителство, начело с премиер-министър.

Парична единица - молдовска лея (MLD) = 100 бани

Стопанство - индустриално-аграрна страна в преход към пазарна икономика. Водещ промишлен отрасъл - хранително-вкусова промишленост - консервна, винарска, захарна, маслобойна, тютюнева и др. Развива се и машиностроене, химическа промишленост, строителна, текстилна и др. отрасли. Селско стопанство - главни отрасли - лозарство и градинарство. Отглежда се и пшеница, царевица, слънчоглед, захарно цвекло, тютюн, картофи и др. Животновъдство - овце, свине, едър рогат добитък.

Транспорт - шосета - 11.5 хил. км, от които 9.8 хил. км с твърдо покритие; ж.п. линии - 1.3 хил. км.

Туризъм - международен туризъм не се развива.

От София до Кишинев - 648 км


Национален флаг на Република Молдова Национален герб на Република Молдова

форум на пътешественика
7 мнения


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.