Русская версия English version
Пътеводител - информация за дестинации
Версия за печат на принтер Америка Карта на света
Търсене
Перу 

Населено място: 

Република Перу

Страната е разположена в западната част на Южна Америка. Има площ 1 285,2 хил. кв. км. Граничи (в км) с Еквадор - 1 228, Колумбия - 1 606, Бразилия - 2 822, Боливия - 1 147, Мили - 196 и има брегова линия - 3 079 км. По дължина на тихоокеанското крайбрежие е разположена тясна пустинна равнина - Коста. Над нея се издигат планинските вериги на Андите (Сиера) (Западни, Централни и Източни Кордилери) с надморска височина 4000-6000 м и най-висока точка връх Уаскаран - 6 768 м. Западните Кордилери са област на активна вулканична дейност (вулканът Мисти - 5 821 м, Чачани - 6 075 м, Коропуна - 6 425 м). Източните части на страната - селва, са заети от Амазонската низина, преминаваща на юг в предпланинска равнина - Монтаню.

Климат - в района на Коста и западните склонове на Андите - тропичен, пустинен, със средна месечна температура 15-25 градуса Сº, в Сиера - високопланински, субекваториален на север и тропичен на юг, със средна месечна температура 12-16 градуса Сº на север и 5-9 градуса Сº на юг. Валежи - от 700-800 до 1000 мм. Климатът по източните склонове на Андите и Селвата е екваториален, със средна месечна температура 24-27 градуса Сº и валежи до 3000 мм. Повечето реки принадлежат към басейна на Амазонка (Мараньон и Укаяли), а във високото южно плато - Пуна, към езерото Титикака. Растителност - пустинна по крайбрежието, високопланинска тропична степ на североизток, полупустинна на югоизток и вечнозелени влажни гори по източните склонове на Андите и селвата. Тропическите гори заемат 50 % от територията на страната.

Население - 24 780 хил. жители. Гъстота - 19.3 жит. на кв. км. Естествен прираст 24. Средна продължителност на живота - мъже - 66 г, жени - 70 г.

Етнически състав - испаноезични перуанци - 61.5 %, индианци - общо 37.7 % (от тях кечуа - 89.4 %, аймара - 8.5 %, други. 2.1 %), японци - 0.3 %, други - 0.5 %.

Официален език - испански и кечуа (с латинска азбука), използва се и аймара.

Конфесионален състав - християни - 98.2 % (от тях католици - 98.5%, протестанти - 1.5 %), местни традиционни вярвания и култове - 1.0 %, други - 0.8 %. Градско население - 74 %.

Столица - Лима (6 000 хил. ж.). По-големи градове - Каляо (750 хил. ж.), Арекипа (700 хил. ж.), Трухильо (600 хил. ж.), Чиклайо (480 хил. ж.), Куско (300 хил. ж.), Икитос.

Административно деление - 25 департамента.

По-важни исторически събития и дати - 1438 г. - създадена държавата на инките; 1532-1536 г. - испанци, начело с Ф. Писаро покоряват империята на инките, заграбват съкровищата им; 1543 г. - включена в състава на вицекралство Перу; 1810 г. - начало на войни за независимост; 28 юли 1821 г. - ген. Сен Марин провъзгласява независимостта на Перу; 1825 г. - Боливия излиза от състава на Перу; 1879-1883 г. - война на Перу и Боливия срещу Чили. Загуба на територии; от 1962 г. поредица от военни режими; от 1990 г. - демократизация на политическия живот.

Държавно устройство - президентска република, президентът се избира за 5 години. Законодателната власт - еднопалатен парламент - Конгрес на Републиката, избиран за 5 години. Изпълнителната власт - осъществява се от президента и правителството, начело с Председателя на Съвета на министрите.

Парична единица - нуево сол (S/.) = 100 сентимо

Стопанство - индустриално-аграрно, с развита миннодобивна промишленост с над 40 вида полезни изкопаеми - цинк (4-то място в света), сребро (4-то място в света), олово, мед, желязна руда, манган, волфрам, ванадий, молибден, бисмут (1-во място в света), злато (2 т), фосфорити и др. Развити са черната и цветната металургия, нефтопреработване, корабостроене, целулозно-хартиена, хранително-вкусова, текстилна, рибна промишленост. В селското стопанство са заети около 40 % от активното население и се обработват 2.4 % от цялата територия на страната. Основни селскостопански култури - захарна тръстика, памук, царевица, ориз, кафе, картофи, тютюн и др. Животновъдство - едър рогат добитък (около 4 млн. глави), овце, лами. Развит е риболовът (над 700 големи риболовни кораба).

Транспорт - шосета - 70 хил. км, от тях 9 хил. км са с асфалтово покритие; ж.п. линии - 2 хил. км. Главни пристанища - Каляо, Сан Николас. Амазонка и Титикака също се използват за корабоплаване.

Туризъм - страната има добре развита туристическа инфраструктура и годишно се посещава от над 1 млн. туристи.

От София до Лима - 11 754 км


Национален флаг на Република Перу Национален герб на Република Перу

форум на пътешественика
1 мнениеИзпрати на приятел Изпрати на приятел


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.