Гайана

Пълно наименование - Кооперативна република Гайана

Страната има площ 215 хил. кв. км и е разположена в североизточната част на Южна Америка. Граничи (в км) със Суринам - 625, Венесуела - 672, Бразилия - 1 225 и има брегова линия 480 км. На север и североизток територията и е заета от заблатена низина, а в централните и южните части - от Гвианското плато, с най-висока точка вр. Рорайма - 2 835 м.

Климат - субекваториален, горещ и влажен. Средните месечни температури са от 26 до 28 градуса Сº. Валежи - 2230 мм. Реките са пълноводни, изобилстват прагове и водопади. По-големи реки - Есекибо, Како, Корантайн, Куюни. Горите заемат 85 % от територията на страната. Преобладават постоянно влажни вечнозелени гори, а на югозапад - савани.

Население - 880 хил. жители. Гъстота - 4.1 жит. на кв. км. Естествен прираст 20.  Средна продължителност на живота - мъже - 65 г., жени - 70 г.

Етнически състав - гайанци-индопакистанци - 51.2 %, англоезични гайанци (креоли) - 42.5, индианци - 4.1 %, португалци - 1.0, други- 1.2 %.

Официален език - английски, разговорни - хинди, урду.

Конфесионален състав - християни - 52.1 % (протестанти - 69.0 %, католици - 31.0 %), индуисти - 38.2 %, мюсюлмани - 8.9 %, други - 0.8 %. Извън страната живеят 70 хил. гайанци, главно в Англия и САЩ. Градско население - 40 %.

Столица - Джорджтаун (205 хил. ж). Други градове - Линден (40 хил. ж.), Ню Амстердам (40 хил. ж). В крайбрежната ивица (3.5 % от територията на страната) живеят 90 % от населението.

Административно деление - 9 района (окръга).

По-важни исторически събития и дати - ХV в. - страната е открита от испанците; ХVI-ХVII в. - борба между Великобритания, Франция и Нидерландия за владение на територията; 1732 г. - холандското селище Бербис получава статут на колония; 1803 г. - англичани завладяват Бербис; 1814 г. - цялата територия става английска; 1831 г. - колонията получава името Британска Гвиана; 1834 г. - отмяна на робството; 1838 г. - начало на вноса на евтина работна сила от Индия; 26 май 1966 г. - провъзгласена независимостта на Гайана; 20 февруари 1970 г. - обявена за Кооперативна република Гайана.

Държавно устройство - република, член на Съдружество, възглавявано от Великобритания, но със собствен държавен глава - Президент, избиран за 5 години. Законодателна власт - Национална асамблея от 65 депутата, избирани за 5 години. Изпълнителна власт - министерски съвет, начело с президент и премиер-министър.

Парична единица - гайански долар (G $) = 100 цента

Стопанство - основа е селското стопанство и добивната промишленост. Има запаси от боксити (добив 2.45 млн. т), манганова руда, желязна руда, злато, диаманти. Работят захарни и тютюнопреработвателни заводи. Страната има значителни хидроенергийни ресурси. Производство на ром (7 млн. литра). Обработваемите площи са само 1 % от територията. Отглежда се захарна тръстика (275 хил. т захарна суровина - 90 % за износ), ориз, кокосова палма, кафе, какао, цитруси, ананаси, маниока и др.

Транспорт - шосета - 8 хил. км, от тях 600 км са с твърда настилка, ж.п. линии - 187 км. Джорджтаун - най-голямото пристанище и летище в страната.

Туризъм - годишно страната се посещава от около 90 хил. туристи.

От София до Джорджтаун - 8 796 км


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.