Балнеоложки медицински туризъм


Голямото богатство и разнообразие на минералните води в България намира бърза реализация през последните години главно в две направления: балнеоложки медицински туризъм и на бутилиране на натурални минерални води. Това е предпоставка и възможност за привличане на наши и чуждестранни туристи и инвеститори в този бранш.

България изобилства от разнообразни по физико-химичен състав минерални води. Хидротермалните находища са около 250, а изворите и сондажите в тях - над 900. Натрупан е значителен научно-практически опит в лечението и профилактиката на широк кръг заболявания. В балнеолечебните курорти понастоящем се изграждат нови съвременни балнеологични бази, а съществуващите се реновират. Това създава големи перспективи за развитието на балнеоложкия медицински туризъм.

Използването на термалните извори на територията на България се крие далеч във времето. Нито едно направление на медицината не притежава толкова стара и дълга, изпълнена с успехи история, както балнеологията. Издържали проверка на времето минералните води показват забележителна историческа устойчивост. Съществуват археологически и исторически сведения, които доказват, че създаването на селища през тракийската, римската и по късни епохи е било с предпочитание  около термалните извори. По този начин са възникнали много от известните градове, развиващи се и до днес като: Сердика (София), Аугуста (Хисар), Пауталия (Кюстендил), Германея (Сапарева баня), Термополис (Бургаски минерални бани) и др.

В средата на ХХ век се разгръща широка научно-изследователска и практично-приложна балнеологична дейност в страната. Натрупва се голям доказателствен материал за залежите на минерални води у нас, за цялостния им физико-химичен състав, за механизми им на действие, методики на приложение, терапевтични показания и др.

Балнеоложки медицински туризъм. През последните десетилетия, туризмът се наложи като една от най проспериращите индустрии в света. Прогнозата е, че туристическите потоци ще нарастват с още по бързи темпове, особено тези, които са свързани с укрепване  здравето на хората. Балнеоложкият медицински туризъм, като част от здравния туризъм, се базира главно на принципа за предимството на профилактиката пред лечението. Най подходящи средства за профилактика са  природните фактори, към които се числят и минералните води. Отново става актуално завещанието на Хипократ за закаляване на организма чрез слънце, въздух и вода.Димитър Кирекчиев


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.