Нестинарите - пазители на скритото знание

Нестинарството не е само игра в жарава. То е система от вярвания и обреди по специален нестинарски календар, които се извършват от йерархично организирана общност (братство, на старогръцки “тиас”) и от общуващите в различна степен с общността вярващи.

На територията на Република България нестинарската обредност към днешна дата е запазена до голяма степен в село Българи, община Царево. Веднага подчертавам, че нестинарската общност в селото, начело с епитропа, е съхранила автентичността на обреда, въпреки че от десетилетия няма нестинари от “нестинарско коляно”, които да играят в огъня.

Нестинарската вяра-обредност не означава непременно, че носителят й трябва да играе и в огъня. Вярата повелява, че влизането и играта в огнения кръг е желание на Светока (Св. Константин). Само той може да “отвори пътя” на нестинар. Не са редки случаите сред нестинарските общности в Северна Гърция, когато никой не влиза в жаравата, въпреки че тиасите са многобройни и мнозина от нестинарите неведнъж са играли в огнения кръг.

Излизането от изолация след освобождението на България, десетилетната несигурност сред потомците на нестинарите как ще бъдат възприемани от обществото заради особеното състояние, в което изпадат, когато играят в жаравата, и преследванията им все още не са преодолени. В този смисъл деликатното подпомагане на обредността може да доведе до нейното възраждане.ст.н.с. Валерия Фол - Институт по тракология към БАН


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.