Туризъм и спорт


На територията на общината и областта са разположени атрактивни културни и природни обекти, които са предпоставка за развитието на туризма, който е един от приоритетите в стратегическото планиране на общината.

Ловният резерват Воден (на 20 км.), с уникалната си природа, ежегодно привлича стотици привърженици на ловния туризъм от страната и чужбина.

Богатият горски фонд, наличието на язовир, туристически хижи и маршрути са добър потенциал за развитието на зоната за отдих Пчелина като комплексен туристически център. В процес на разработка от специалисти на общината и от гр. Кетъринг, САЩ е концепция за развитието на Пчелина, която ще даде възможност за привличане на инвестиции в този отрасъл. В близост до зоната за отдих Пчелина се изгражда голфигрище, което ще стане притегателен център за любителите на този спорт.

Археологическият резерват Абритус, Етнографските комплекси в Разград, с. Побит камък и с. Топчий, както и тракийската Свещарска гробница, отстояща на 40 км. от Разград, превръщат Разград в атрактивна туристическа дестинация.Пламена Стоянова


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.