Карнавал? Това било интересно!

Оферта за образователна програма в Дома на хумора и сатирата - Габрово

Запознава учениците с габровската традиция за маскиране по Сирни заговезни – Олелийнята – и българската маскарадна празничност, със символите и емблемите на габровския хумор и представя “петото годишно време” – карнавалното – в Западна Европа.

Дейност (варианти по избор)

А. Беседа, разглеждане на изложбите “Корените на габровския хумор”, “Планета Габрово”, “Да живее карнавалът!”;
Б. Беседа, гледане на карнавални филми (на български език), слушане на габровски карнавални песни и по желание – предоставяне на текста и фонозапис на песента;
В. Разглеждане на изложбите “Корените на габровския хумор” и “Да живее карнавалът!”, и самостоятелна работа за изработване на домино (предоставят се образци, децата носят лист и моливи) - в рамките на един учебен час.

Цел на програмата

Развиване на детската фантазия и творческите умения на младите таланти и подготовка за активното им включване и изява в съвременния карнавал.
Всеки участник получава подарък – сборник “Габровски шеги”.

  • Място на провеждане: ДХС, изложбени зали, Зала на жирафите
  • Заявки 1 седмица предварително
  • Действие на програмата - целогодишно
  • Работно време: понеделник - петък 9.00 ÷ 12.00; 14.00 ÷ 16.00 ч.
  • Групи максимум 30 души
  • Цена: 1.50 лв. на участник

Програмата е подходяща за деца от предучилищна възраст и ученици от I до VII клас

Дом на хумора и сатирата
тел.: 066/ 807 229
факс: 066/ 806 989Венета Козарева <humorhouse@mail.bg>


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.