Слабо развит туризъм

Туризмът в община Симеоновград е слабо застъпен. Развива се основно ловът и риболовът. В общината има 156 водоема, язовира и водостопански съоръжения. Една част са взети на концесия и се развива рибовъдно стопанство. Друга част са свободни и подходящо място за повечето хора за отдих, лов и риболов.

Приоритети
Възстановяване на културно-историческите паметници, създаване на екопътеки по поречието на река Марица и до местност Асара.

Хотелска база
Общината разполага с хотел Марица, собственост на ПК Марица. Хотелът е разположен в центъра на гр. Симеоновград, но не функционира пълноценно. Проблем е намирането на финансови средства за обновяване на материалната база.

Заведения

  • бистро Горски кът
  • бистро Кариби
  • бистро Панорама
  • бистро Плами
  • бистро Релакс
  • кафе-аперитив Венеция
  • кафе-аператив Далас
  • кафе-аператив Констанция
  • кафе-аператив Марица
  • механа Клуб 90

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.