Здравеопазване

Общинска болница Симеоновград
Общинска болница Симеоновград

В община Симеоновград съществува едно болнично заведение и седем амбулаторно-поликлинични заведения, обслужващи население от 9 032 души (2006 г.). Болницата е раположена на благоприятно място, с оглед достъпността и от нуждаещите се. Компактността на сградния фонд дава възможност за осъществяване на дейността в съответствие с хигиенно-епидемиологичните изисквания, както и осигуряване достатъчен комфорт за болните.

Инфраструктурната осигуреност и достъпност на лечебното заведение е добра. Налице са условия за бърз достъп и задоволяване на потребностите от болнични услуги. Болницата разполага с три блока:

  1. Стационарен блок с 40 легла с вътрешно отделение и детско отделение
  2. Консултативно-диагностичен блок, с приемно консултативен кабинет, медико-диагностична лаборатория, отделение по образна диагностика и физиотерапия - отделение без легла
  3. Административно-стопански блок разполагащ със счетоводство, транспортно звено, пералня и стерилизационна

Общинската болница в Симеоновград разполага с 6 кабинета за първична здравна помощ, 2 частни стоматологични кабинета, 2 отделения в стационара, клинично-диагностично звено, рентгеново звено и зъботехническа лаборатория.

В общината липсват санитарно-курортни заведения.


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.