Птиците в България

В България са установени 337 вида птици
В България са установени 337 вида птици

Птиците са най-младата група гръбначни животни. Произхождат от древните влечуги псеудозухии, широко разпространени през триас (преди 150 милиона години). Приспособили са се към движение чрез летене. Във връзка с това са се появили някои анатомични и физиолигични особености: пера, пневматични кости, силно развита мускулатутра, висока и постоянна температура на тялото, повишена обмяна на веществата и др. Птиците притежават екологична пластичност, подвижност и активност. Благодарение на това в процеса на еволюционното си развитие те са се приспособили към разнообразни условия на живот.

Днес са известни около 8 000 вида птици, разпространени от северния до южния полюс. Най-богато е видовото разнообразие на птиците в областите с тропичен и умерен климат. Видовете, които са се приспособили за живот в области със сруден климат, се срещат най-често в големи колонии.

Нашата страна има богата и разнообразна орнитофауна. Досега у нас са установени 337 вида птици. Срещат се видове, които се отнасят към различни зоогеографски области. По начин на живот птиците, населяващи нашата страна, делим на три групи:

  1. постоянни
  2. скитащи
  3. прелетни

По-голяма част от видовете са прелетни.


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.