Клетвите в българския език са три пъти повече от благословиите

Дългогодишно изследване на професор Лилия Цветкова показа, че клетвите на българина са 3 пъти повече от благопожеланията

Специалистите обясняват този факт с емоционалността на българите, която не се прикрива и заради това и словесната й форма е твърде цветиста. Примери за това са изразите:

Грънясала сланино, дано се въвонеш!
Хаир и берекет да не видиш!
Бел ден да не видиш!
Гръм да те тресне!
Да те вземе мътното!

Големия брой клетви в българския език се обяснява и с трудния живот на народа през вековете. С думите българинът се опитва да порази противника и да постигне справедливост.

Би било крайно да се тълкува, че само злото е силно изразено, защото в миналото и благословиите са имали обществено значима функция.

Клетвите в българския език вече се използват много ограничено и са характерни само за някои общности. Благословиите вече са модифицирани в пожелания и са неотменна част от делника, като пожелания за нова рокля, за нови обувки, за приятно гледане на филм, приятно пътуване, за всичко. Пожеланията сега са по-кратки и не толкова изразни и богати на образност.проф. Лилия Цветкова


Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.