Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Вие четете новините за Пирин.
Ако искате да видите всички новини за България натиснете ТУК.
Населено място: 

Физиката в опазването на човека и околната среда

Дата: 10.06.2010

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФИЗИКА И ИНЖЕНЕРСТВО
СЪЮЗ НА ФИЗИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ КЛОН - СОФИЯ
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО РАДИОБИОЛОГИЯ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ХХVIІІ колоквиум „ФИЗИКАТА В ОПАЗВАНЕТО НА ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА”
съвременните технологии и здравето на човека

Уважаеми представители на медиите,

Имаме удоволствието да ви поканим на конференцията, която ще се състои от 11 до 13 юни 2010 г. в научна станция на софийски университет „Св. Климент Охридски” - „проф. Цветан Бончев”- Гьолечица.

Основните проблеми, които ще бъдат обект на обсъждане и дискусия са:

  • Биомедицинска физика (Дозиметрия, Осигуряване и контрол на качеството, Радиационна защита, Шум и вибрации, Нейонизиращи лъчения, Приложение на компютърна техника, Климатология)
  • Биомедицинска обработка на сигнали (Електрокардиология, Неврофизиология, Анализ на речта, Методология и технически средства)
  • Образна диагностика и анализ
  • Физиотерапия и рехабилитация
  • Клинично инженерство
  • Методологични аспекти (Клинично приложение, Експертни системи и взимане на решения, Оценка на медицинската техника, Математическо моделиране)
  • Метрология
  • Обучение и подготовка на кадри

Редица специалисти и експерти в областта на биомедицинската физика и инженерство, заявили интерес към форума, ще участват с доклади, лекции и/или постери.

В рамките на колоквиума ще се организира публична дискусия на тема: „Въздействие на физичните фактори на жизнената среда (микроклимат, шум, вибрации и електромагнитни полета) върху здравето на човека”.

По време на дикусията ще се обсъдят актуални въпроси за влиянието на съвременните антропогенни източници на електромагнитни полета – мобилни телефони, радио, телевизия, високоволтови линии и др.

Широкото използване на модерните технологии, предизвикващи значително увеличение на електромагнитния фон, доведе до налагане на едно ново понятие – т.нар. „електросмог” (замърсяване с електромагнитни полета). Обществено значим проблем е осигуряването на непрекъснат мониторинг и контрол върху нивата на този вид замърсяване.

По време на дискусията ще се обсъдят и възможностите за информиране на населението относно риска при облъчването с йонизиращи и нейонизиращи лъчения, чиито източници са съвременните технологии.

Надяваме се дискусията да получи широко медийно отразяване.

С уважение,

д-р Л. Трайков,
Секретар на БДБМФИ

Н. Веселинова,
Секретар на СФБ


гл.ас. д-р Л. Трайков

Медицински университет - София
Медицински факултет
Предклиничен център
катедра Медицинска физика и биофизика
София 1431
ул. Здраве 2
телефон: +359 2 9172 576
секретар: +359 877 229 727
Е-mail:
bsbpe_info@medfac.acad.bg
Web: http://www.usb-bg.org/Bg/BG_society_of_biomedical_.htm

Видяна общо: 524 рейтинг: 0.15

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.