Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Вие четете новините за Родопи.
Ако искате да видите всички новини за България натиснете ТУК.
Населено място: 

Узакониха незаконния отстрел на кафява мечка

Дата: 12.12.2012
Кафява мечка
Проблемните мечки били по-опасни от уличните помияри

Парламентът остави Найденов да решава за отстрела на "проблемни" мечки

Парламентът окончателно забрани лова на кафява мечка в България, като вчера прие на второ четене промени в Закона за лова и опазване на дивеча. С тях отпада и минималната ловна квота, която позволяваше от 3 до 8 % от всички мечки у нас да могат да се отстрелват. Мечката вече е извадена и от приложението на закона, като ловен вид.

Още преди девет месеца министерството на екологията и министерството на земеделието и храните поеха ангажимент пред Европейската комисия за тези преработки на закона, определен от Брюксел като неприемлив. Действията на двете ведомства са в отговор на известието на ЕК от 29 април за образувана наказателна процедура срещу България, заради спорния закон. Конкретният проблем, който сочеше комисията, беше въведената през 2010 г. минимална ловна квота от 3 % за кафяви мечки. В същото време извънредните разрешителни за отстрела им остават в правомощията на министъра на земеделието и храните, както беше изменен през 2010 г. законът по предложение на депутата от ГЕРБ Емил Димитров. Сегашното предложение на МОСВ и неправителствени организации да се възстанови положението преди поправката "Емил Димитров" е било отхвърлено.

Така, сега в закона, е заложено разрешителни да се издават като изключение от забраната "в особени случаи и при спазване разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, където се определят условията, при които могат да бъдат правени изключения от изискванията на Директива 92/43/ЕО на Съвета за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна.

Обикновено тук става дума за т.нар. проблемни мечки, "чието поведение излиза извън нормалното за вида и представлява заплаха за хората и тяхната собственост", според определението в Плана за действие за кафява мечка в България.

"Тези правомощия са, всъщност, законова вратичка за заобикаляне на Директивата за хабитатите – доста общ текст, който позволява и по-свободен прочит" - коментират природозащитници, опазващи тези защитените животински видове.

"Няма никаква логика земеделският министър да издава тези разрешителни при положение, че екоминистерството носи отговорността за прилагане на Директивата за хабитатите.
Тези правомощия на земеделския министър залагат конфликт на интереси, защото лицето, което дава разрешенията за отстрел, може да се възползва и от печалбата от тях. Причината е, че началниците на трите държавни горски дружества, в които има кафява мечка, са под шапката отново на МЗХ. Така министърът, на практика, може да инсценира ситуации на проблемна мечка, защото комисиите, потвърждаващи хипотезата са под негов контрол.
Редно е, в случая, да се върне старото положение, в което екоминистърът взема тези решения прозрачно и ясно, като контролиращ независим орган" - е мнението и на Стефан Аврамов, от българска фондация Биоразнообразие.

Европейската комисия и природозащитниците принципно не са против устойчивия лов на мечки, ако той се извършва с контрола на МОСВ и така се подпомага опазването им. Те се позовават на принципа, че когато има печалба от мечките, тогава и заинтересованите ловци са стимулирани да ги опазват.

Сега предстои да стане ясно, дали наказателната процедура на ЕК ще бъде прекратена или не.

Видяна общо: 965 рейтинг: 0.34

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.