Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Вие четете новините за България.
Ако искате да видите всички новини натиснете ТУК.
Населено място: 

Царево пак се опитва да застрои крайбрежието на Парк Странджа

Дата: 20.11.2007

Община Царево прокарва изменение на своя общ устройствен план, който ще позволи да бъдат застроени всички земеделски земи в крайбрежната ивица на Природен парк Странджа, предупреждават 17-те неправителствени организации от коалицията За да остане природа в България, съобщиха от WWF.

През лятото парламентът промени Закона за защитените територии и така спаси Природен парк Странджа от заличаване чрез съдебно решение. Опитът за унищожаване на най-голямата защитена територия в България беше предприет от община и инвеститори в незаконния комплекс Златна перла, недалеч от село Варвара в границите на природния парк.

Сегашното изменение на Общия устройствен план се финансира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството със средства от държавния бюджет. Неговото приемане може да доведе до узаконяване на Златна перла.

Общината иска да узакони застрояването на цялата крайбрежна ивица между Царево и Варвара, на половината от ивицата между Варвара и Ахтопол, на половината от ивицата между Ахтопол и Синеморец, на плажа Бутамята на юг от Синеморец и на неколкостотин метра от ивицата на север от Резово.

Изменението на Общия устройствен план включва промяната на статута на над 1500 хектара земеделски земи от Природен парк Странджа и включването им в регулация. Ако сега там са застроени около 15 % от бреговата линия, планът иска застрояване на общо два и половина пъти повече територия по крайбрежието.

Изготвеният проект за изменение на Общия устройствен план засяга и 2 защитени местности – Устието на Велека (бреговата ивица между Ахтопол и река Велека, където се планира 50 % застрояване на ивицата) и Нейчовото кладенче (малка защитена местност до Ахтопол, която опазва блатни костенурки и ще бъде напълно унищожена).

В изготвения Общ устройствен план липсва реална оценка на алтернативи, а това е ключово изискване в процедурата по промяна на стутата на земя в природен парк. Липсва и оценка на алтернативни начини на туристическо ползване на земеделските земи, несвързани със застрояване - например паркови зони и велоалеи. Липсва въобще оценка на нулевата алтернатива.

Исканите от общината промени в общия устройствен план значително ще засегнат редки видове животни, както и крайморските скали, които са защитени от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Изменението на Общия устройствен план и екологичната му оценка ще се разглеждат на местно ниво от Регионалната инспекция по околна среда и води – Бургас, а не от Министерството на околната среда и водите. По наша информация ще се направи всичко възможно планът и оценката да се разгледат и приемат преди влизането в сила на Закона за Черноморското крайбрежие на 1 януари 2008 г., заключават природозащитниците.

Видяна общо: 616 рейтинг: 0.15

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Царево пак се опитва да застрои крайбрежието на Парк Странджа
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.