Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Вие четете новините за България.
Ако искате да видите всички новини натиснете ТУК.
Населено място: 

НДК ще ремонтира три зали

Дата: 25.06.2007

Националния дворец на културата (НДК) обяви обществена поръчка за ремонт на три от залите си. Обявлението е публикувано в електронния регистър, воден от Агенцията по обществени поръчки. Проектът включва доставка и монтаж нови подови настилки в зала 3, зала 10 и частично в зала 1 на НДК. Поръчката включва демонтаж на съществуващата настилка, циментова замазка, полагане на нова настилка, гипсова мазилка по стените и полагане на нова стенна облицовка в трите зали. Според изчисленията на НДК само подмяната на подовите настилки ще обхване около 3.4 хил. кв.м. Проектът се оценява на около 150 хил. лв.

Вече тече набирането на офертите на компаниите, които искат да кандидатстват за изпълнители на обществената поръчка. Очаква се процедурата по избора на изпълнител да приключи до края на следващия месец. По план ремонтът трябва да започне на 1 август и да приключи до края на същия месец.

Кандидатите, които искат да се включат в конкурса, трябва да платят гаранция за участие 1500 лв. До участие в процедурата ще бъдат допускани както български, така и чуждестранни компании. Те обаче ще трябва да докажат икономическата, техническата и финансовата си възможност да изпълнят проекта. За целта трябва да представят набор от определени от НДК и Закона за обществените поръчки документи. Сред тях са копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите за предходната година. Това изискване не важи за новорегистрираните участници. От НДК изискват още всеки кандидат да представи и списък на договорите, изпълнени през последните три години, придружени с препоръки за добро изпълнение. Изисква се още валиден сертификат за качество и протокол за изпитване на материала. Всеки кандидат трябва да представи и документ, че е работил с такъв вид материал. В случай че някой от изискуемите документи липсва, кандидатите ще бъдат отстранявани от процедурата. Участието им ще бъде прекратено и в случаите, когато са представили оферта, която е непълна или не отговаря на изискванията на НДК или на закона.

Срокът, до който ще се продават документите, необходими за участие, изтича на 16 юли. На същата дата изтича и срокът, до който ще се приемат офертите на кандидатите. Всички получени предложения ще бъдат отворени на 17 юли. Договорът ще бъде предложен на компанията, отправила икономически най-изгодната оферта. Спечелилата компания при подписването на договора ще трябва да внесе 5% от стойността му като гаранция за неговото изпълнение.

Видяна общо: 512 рейтинг: 0.12

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.