Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Вие четете новините за България.
Ако искате да видите всички новини натиснете ТУК.
Населено място: 

Дни на зелената енергия

Дата: 01.10.2014
Климатът се влошава по-бързо, отколкото признават
Лияна Аджарова, изпълнителен директор на Енергийна агенция - Пловдив, представя своя доклад за замърсяването на въздуха и промените в климата на семинар от Дните на зелената енергия. Инициативата се провежда в рамките на Международния технически панаир

"Негативните промени в климата се развиват по-бързо, отколкото признават метеоролозите. Техните твърдения се базират на факта, че не се регистрира трайно повишаване на средната температура, без да се изготвя цялостен модел на измененията, включващ всички фактори. В този модел трябва да присъства замърсяването на въздуха, което е проблем и за повечето български общини, защото оказва силно влияние за влошаване на климата. Например метанът, който се отделя в селското стопанство и други отрасли, задържа приземния озон, а той е вреден за околната среда и за здравето. Саждите също имат неблагоприятно въздействие. Недооценяването на промените в климата е най-голямата бариера пред борбата с тях.
Другият мит е, че електричеството е чиста енергия, защото при неговото производство се отделя най-много въглероден диоксид в атмосферата – 683 килограма за получаване на един мегаватчас.
Най-безвредно е използването на дърва в пиролизни котли, а природният газ е в средата на класацията, направена въз основа на проучвания" - заяви Лияна Аджарова, изпълнителен директор на Енергийна агенция-Пловдив, на семинар, в рамките на Дните на зелената енергия. Проявата е част от съпътстващата програма на Международния технически панаир в Пловдив. Тя бе представена на семинара „Моделиране и измерване на качеството на въздуха в градовете“.

Дискусиите за алтернативната енергия ще продължат на Десетата националната конференция на Агенцията на българските енергийни агенции (АБЕА) на 2 октомври, която е посветена на темата „Интелигентни градове и региони - устойчиво енергийно управление и биоенергетика от отпадъци“.

В края на конференцията ще бъдат наградени победителите във ВЕИ Шампионската лига в двете категории - „Биомаса“ и „Слънчева енергия“. Номинирани са енергонезависима мандра на биогаз, проекти за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия от отпадъци, локални соларни електроцентрали в жилищен блок и обществени сгради.

Дните на зелената енергия, чиято програма включва общо шест събития, завършват на 3 октомври с откриването на Лаборатория за изпитване и сертифициране на твърди биогорива и компост в Пловдив. Общини и граждани могат да получат информация и консултации за участие в проекти за използване на възобновяеми енергоизточници на специален щанда в панаира.

Инициативата на АБЕА се провеждат за четвърти път в рамките на изложението. На него се представя цялата съвкупност от решения – финансови инструменти, продукти, реализирани проекти, помагащи за намаляване на енергийните разходи на фирмите и домакинствата.

Международният технически панаир продължава до 4 октомври. Близо 870 фирми от 37 държави показват модерни разработки в областта на машиностроенето, строителството, електрониката, електротехниката, енергетиката, екологията, управлението на водите, информационните технологии, химическата и минната промишленост, транспорта и автосервизното оборудване. Иновациите са основен акцент на деловия форум за инвестиционни стоки и технологии, организиран от Международен панаир Пловдив.

Катя Янева, Пловдив

Видяна общо: 1311 рейтинг: 0.63

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.