Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Селски туризъм или... Де е България?

Дата: 26.12.2003

В офиса влиза усмихната дама на средна възраст и заявява, че търси предложения за “селскостопански” туризъм. Моментално се усмихваме любезно и се сещаме за купища дейности определени като селскостопански – дълбока оран, бране на ягоди, кършене на домати... Предлагаме й да избере между селска къща в Родопите и Стара планина и пътьом елегантно поправяме понятието.

Това е само един от многото клиенти привлечени от така модния напоследък селски туризъм. През изминалите 2 години той набира все повече привърженици и от двете страни на барикадите: клиентите и доставчиците на услуги. Факт е, че за Нова година 2004 бяха изкупени при изключителен интерес всички съществуващи предложения за празнуване “на село”, въпреки ценовата ножица в предложенията (от 140 до 500 лева за 3 нощувки със закуска  + празнична вечеря предлагани от агенцията лидер “Зиг Заг Холидейз”).
Но знаят ли всъщност хората що е селски туризъм?

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Селският или агротуризмът е разновидност на алтернативния туризъм. Характеризира се с престой в селска среда (къща или устроен в близост къмпинг, друга настанителна база), контакт с домакините, достъп до стопанството или престой във ферма. Той може да се яви като преминаващ, т.е. престой в рамките на обиколен тур или като уикенд или дори една седмица престой. И в двата случая туристите очакват да се включат в ежедневието на домакинството: беритба на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия, включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в местните занаяти, фолклорни и земеделски традиции. Тези дейности обикновено се допълват с различни видове активен или културен туризъм (пешеходен, планинско колело, езда, посещение на манастири, музеи, археологически и други забележителности, училище по занаяти) и най-често е комбинация от всичко това.

Понятието е разработено от екип на БААТ

Започнал като дейност със социални измерения в своята родина Франция, в момента селският туризъм е най-предпочитаният начин за почивка за около 90% от французите, докато в други страни чуждестранните клиенти превъзхождат многократно домашния пазар. Различна е картината в България, където все още развитието му е по-скоро частично и с регионален привкус, а интерес проявяват предимно българите. Опитът на малкото, за съжаление, туроператори, които предлагат този специализиран продукт показва, че той е новият хит на пазара. Трудноизмерими остават важни показатели като брой легла и приходи, тъй като голяма част от доставчиците на тези услуги все още не са лицензирани, а и официална статистика в тази посока не се води.

Практиката показва, че съвременните технологии (интернет, електронна поща, резервационни системи) не са навлезли активно, а процентът на домакинствата, които използват и притежават компютър или факс е пренебрежим. Online резервациите са в бъдещето. Липсва компетентност по отношение на изготвяне на продукта, неговия маркетинг и реклама, както и познания как да се финансира дейността, а от това страда качеството.

Преди 4 години БААТ постави основите на система за качество в селския туризъм с разработването на харта “Български дом”. Целите на хартата са свързани с гарантиране на качеството на услугите и изграждане на мрежа за настаняване в къщи за гости из цялата страна. БААТ направи важна крачка в посока на рекламата на този продукт – на пазара е първият “Пътеводител на къщи за гости и семейни хотели в България”.

Изданието е на български и английски език и включва 49 места за настаняване, описание на панорамни пътища и карти, полезна информация за индивидуални пътувания и интереса към него и от страна на клиенти, туроператори и собственици на къщи за гости е огромен. За съжаление все още търсенето е изпреварващо, а нестопанските организации, национални и регионални, извършват свръхусилия за да подпомогнат желаещите да се развиват по този път.

В европейската практика предприемачите се обединяват в организации, които защитават интересите им на национално ниво, извършват обучения, работят активно за популяризирането им отпечатвайки специализирани каталози. В същото време тези организации извършват продажби в реално време, успяват да се самофинансират от тази дейност, но разчитат и на допълнителна помощ от държавата. Изготвянето и утвърждаването на марки и системи за качество в селския туризъм са сред най-отговорните и важни дейности на тези сдружения. По този начин те насърчават (и едновременно обучават) предприемачите да повишават нивото на обслужване, а от друга страна гарантират качеството на предлаганите услуги и мотивират клиентите да купуват.

Процесите на глобализация засягат и този вид туризъм – законовата рамка предполага съществени различия в европейските страни и влияе на съотношението цена-качество и съответно конкурентноспособност. Все още продуктът има малко неясен имидж и липсва общо разбиране за минималните изисквания към услугите на международно ниво.

Това са част от заключенията, до които достигнаха експертите на Първия европейски конгрес по селски туризъм, който се проведе в Испания през м.октомври миналата година. Всички участници бяха единодушни, че селският туризъм е икономическа алтернатива за много от селскостопанските региони из цяла Европа и във все по-трудните условия представлява възможност за алтернативни доходи на фермерите.
Селският туризъм е считан за важен сегмент от европейския туризъм (втората по важност мотивация за пътуване)като се предполага, че благодарение на мултипликационния ефект годишните приходи достигат до 65 милиарда евро(колкото брутния вътрешен продукт на Унгария!). Световната туристическа организация WTO изнесе данни, че търсенето на продукта на селския туризъм показва стабилно увеличение през последните 15 години, а в Югоизточна Европа годишното нарастване е от порядъка на 25%.
Организаторите от ЕВРОЖИТ обединяваща асоциации в сферата на селския туризъм от 19 европейски страни, обобщиха някои важни цифри за 2003 г.:

  • около 200 000 предприемачи в Европа
  • над 2 милиона легла (1,5 пъти легловия капацитет на Испания!)
  • около 12 милиарда евро преки приходи и още 14 милиарда евро косвени приходи за изминалата година
  • приблизително 500 000 новооткрити работни места

В този контекст България е скромно представена и статистическите данни  са по-скоро резултат на косвени измерители. Приходите за 2003 г. от основни услуги са от порядъка на 500 000 евро.

Отскоро и България в лицето на БААТ се присъедини към голямото семейство на ЕВРОЖИТ и нашите стремежи за развитие на селския туризъм са неразривно свързани с процесите в Европа.

Изводите за България са ясни:

  • да се лобира пред държавните структури за институционално и финансово подпомагане (включително данъчни облекчения) на инициативите, свързани със селския туризъм като алтернатива за изостаналите региони
  • да се работи активно по посока на уеднаквяване на законодателството с европейското
  • да се обучават постоянно и координирано доставчиците на услуги
  • да се разработват и утвърждават системи за качество и екологичност на продукта

И преди всичко да съхраним топлотата на приема в българските села и техният традиционен облик. Защото съвременният селски туризъм минава през традициите! България няма интерес да се превръща в магистрала за масовия туризъм. В това се състои едно от главните предизвикателства пред българския туризъм и туроператорите. Нека България продължи да бъде “селото” на Европа, но едно скъпо струващо и интригуващо село, за което хората мечтаят и в което хората се връщат!

БААТ
Зорица Ставрева
Любомир Попйорданов - Председател

Видяна общо: 988 рейтинг: 0.24

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.