Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Изграждат алеи за велосипеди, скейтборд и ролери в големите градове

Дата: 19.12.2005

Създаването на по-добри условия за управление на велосипеди, каране на ролери и скейтбордове, в тясно сътрудничество с общинските власти, предвижда утвърдената от правителството Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение за периода 2006 - 2010 г. и мерки за нейното изпълнение, съобщава правителствената информационна служба.

Основната цел на стратегията е да се определят най-важните направления в дейността, както и ангажиментите на ангажираните институции, да се подобри координацията между тях, да се създадат по-добри условия за безопасно ползване на пътищата и намаляване броя на пострадалите при пътнотранспортни произшествия деца с 50%  към края на 2010 г. спрямо периода 1990 – 2001 г.

Пътнотранспортните произшествия са на трето място сред причините за смъртността на децата от 1 до 14 годишна възраст, след болестите на кръвообръщението и отравянията. За периода 2000-2004 г. по улиците и пътищата на страната са загинали 326 и са били ранени 5928 деца до 18-годишна възраст. 52 от загиналите и 586 от ранените са на възраст до 6 г., от 7 до 9 годишна възраст – загиналите са 47, а 1252 ранени, от 10 до 14 годишна възраст – 96 убити и 1993 ранени, и от 15 до 18 годишна възраст – 131 убити и 2097 ранени. Повече от три деца на ден стават жертва на пътнотранспортни произшествия по пътищата на страната. 43.2 % от тях са пешеходци, 39.4% са пътници и 17.4% са водачи на велосипеди, мотопеди, мотоциклети и др.

Анализът на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и причините за тях показва наличието на някои закономерности, свързани с тяхното поведение и това на останалите участници в движението, висока конфликтност в условията за движение на пешеходци, велосипедисти и автомобили в населените места, ниска степен на обезопасяване на пътниците, недостатъчна видимост и разбирателство между отделните участници и т.н.

Правителството определи няколко основни мерки за постигането на трайно изменение на обстановката по пътищата. Сред тях са повишаване на информираността на обществото за нуждата от по-голяма безопасност за децата-пешеходци, промяна на поведението както на пешеходците, така и на водачите. За целта се предвижда въвеждането на по-строги нормативни разпоредби, които да гарантират предимството на пешеходците, както и подкрепата на нови технологии за контрол на движението – камери за заснемане на преминаващите на червен светофар, нарушенията на указаните ограничения на скоростта, неправилното паркиране в районите на училищата, пешеходните пътеки, спирките и др.

В документа е предвидена също така промяна на инфраструктурата, която да улеснява пешеходния трафик, разработване и провеждане на ефективни програми за безопасно ходене пеша, провеждане на изследвания, които да открият и запълнят празнотите в знанията на гражданите. Част от стратегията, одобрена от кабинета, е поощряване на местните власти за построяването на тротоари, велосипедни алеи и детски площадки за успокояване и регулиране на движението като поставяне на изкуствени неравности, съвременно сигнализирани и маркирани пешеходни пътеки, светофари и осветление. Инженерите, строителните предприемачи и архитектите ще трябва имат предвид безопасността на пешеходците и инвалидите при проектирането на нови квартали или промяна на съществуващите, както и да подобрят достъпа до училищата, местата за отдих и търговските обекти.

Мерките предвиждат още разработване на ефективни програми въз основа резултатите от изследванията и превръщането им в държавна политика, извършване на изследване за измерване на нивата на детския пешеходен травматизъм и определяне на рисковите фактори, които оказват влияние върху него. Ще бъдат инициирани и законодателни промени, чрез които да се въведат задължения за водачите на МПС за безопасен превоз на деца.

За  изпълнението на стратегията правителството ще разчита и на сътрудничеството и активното отношение от страна на  кметовете и общинските съвети, както и на неправителствените организации.

До 1 юни 2006 г. министрите на образованието и науката, на транспорта, на регионалното развитие и благоустройството, на вътрешните работи, на здравеопазването, на труда и социалната политика, председателят на Държавната агенция за закрила на детето и областните управители трябва да разработят конкретни програми за изпълнение на стратегията.

Средствата за осигуряване на програмите за 2006 г., в размер на 70 000 лв., ще бъдат осигурени от одобрените вече бюджети, съответно по 10 000 лв. за всяко министерство и Държавната агенция за закрила на детето. За периода до 2010 г. предстои да се планират средства чрез бюджета на съответните институции.

Ежегодно до 30 октомври председателят на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата ще внася в Министерския съвет оценка за изпълнение на стратегията.

Econ.bg

Видяна общо: 378 рейтинг: 0.09

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.

 
главна | търсене | новини | за нас | реклама | за членове
Journey.bg | Новини | Изграждат алеи за велосипеди, скейтборд и ролери в големите градове
© 2000-2020 Journey.bg. Всички права запазени.