Journey.bg - Българският туристически портал
Русская версия English version
Новини от бранша
Търсене


ПИШЕТЕ НИ !!!

За по-качествени туристически услуги
Редакцията не публикува само новини, които не са ни изпратени
Абонамент

Държава: 

Компенсации на наследниците на нацистките жертви

Дата: 15.12.2005

МОМ ИЗПЛАЩА КОМПЕНСАЦИИ НА ЗАКОННИТЕ НАСЛЕДНИЦИ НА ПОЧИНАЛИТЕ НАЦИСТКИ ЖЕРТВИ НА РОБСКИ И ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД

Статутът на наследници се определя по силата на Закона за Германските фондации. Националните законодателства за наследници не са в сила

Като една от партньорските организации на Германската фондация „Памет, отговорност и бъдеще”, Международната организация по миграцията (МОМ) започва да изплаща компенсации на законните наследници или приемници на бившите нацистки жертви на робски и принудителен труд.

До днешна дата МОМ е изплатила компенсации на малко повече от 5 000 законни наследници/приемници на приблизително 3 700 вече починали нацистки жертви, чиито искове за компенсация за времето, прекарано в робски или принудителен труд, са били одобрени. Преди края на годината, ще бъдат изплатени компенсации на общо повече от 11 600 законни наследници/приемници, на приблизително 7 500 вече починали нацистки жертви.

„Подканяме всички законни наследници/приемници на жертви, които са направили искане пред МОМ, но междувременно са починали, незабавно да се свържат с нас”, посочи Норберт Вюлер, директор на програмата на МОМ за подобни искове. „Всички законни приемници и наследници трябва да имат пред вид, че според закона за Германските фондации, имат право да получат компенсация по искане на жертва само, ако уведомят МОМ в срок от шест месеца от датата на смъртта на жертвата”.

Вюлер напомня на законните наследници/приемници, че няма да имат право да получат компенсация, ако жертвата е починала пред 16 февруари 1999 г. Той подчертава също, че е важно МОМ да бъде уведомявана за всички промени в име или адрес, за да се гарантира навременното и сигурно заплащане на законните наследници/приемници.

Изплащането на компенсации на одобрените законни наследници/приемници трябва да продължи до средата на 2006 г. Според закона за Германските фондации сумите, които седемте партньорски организации не са могли да изплатят до края на септември 2006 г., трябва да се върнат на Германската фондация „Памет, отговорност и бъдеще”. След крайната дата програмата ще бъде закрита и никакви компенсации няма да могат да бъдат изплащани на претенденти или законни наследници/приемници.

Законът за Германските фондации единствен може да управлява изплащането на компенсации на одобрени законни наследници/приемници. Националните законодателства за наследници не важат. Според Закона, съпруг/а или деца, надживели жертвата, могат да получат равни дялове от възнаграждение, свързано с робски или принудителен труд, или лично увреждане на починалата жертва. Ако починалата жертва не е оставила нито съпруг/а, нито деца, внуците могат да получат равни дялове от компенсационното възнаграждение. Ако няма живи внуци, братята и сестрите на починалата жертва могат да получат плащане. Ако няма оцелели членове на семейството, които се намират в гореописаните семейни връзки, сумите могат да се получат от наследници, споменати в завещанието на жертвата.

Поради недостатъчното финансиране, за което МОМ не носи отговорност, на одобрените законни наследници/приемници се изплащат суми, по-малки отколкото на жертвите, одобрени за компенсация.

Законните приемници/наследници ще получат общо 4 130 евро, ако починалата жертва е извършвала принудителен труд в робство, общо 1 275 евро, ако починалата жертва е извършвала принудителен труд в промишлеността, и общо 510 евро, ако починалата жертва е извършвала принудителен труд в земеделието. Всички компенсационни суми са изчислени на един иск и ще бъдат поделяни между всички одобрени законни приемници/наследници, свързани с починалата жертва. Сумите са окончателни и не могат да бъдат обжалвани.

Законните наследници/приемници на бившите жертви на робски или принудителен труд, починали преди 16 февруари 1999 г., нямат право на компенсации. Ако жертвата на робски или принудителен труд е получила първата вноска от съответната категория компенсации и е починала впоследствие, нейните законни приемници/наследници, няма да получат втора вноска.

Общо МОМ е получила повече от 332,000 искове за компенсация за робски или принудителен труд при нацисткия режим, в рамките на посочения краен срок 31 декември 2001 г. Този срок е минал и МОМ не може да получава повече искания.

Законните приемници/наследници на починали жертви, подали искове, или други претенденти, които не са получили отговор от МОМ, трябва да се свържат с организацията незабавно на телефон +41 22 5928230, чрез факс или с писмо на IOM Compensation Programmes, CP 71, CH-1211 Geneva 19, Switzerland, Fax No. +41 22 7986150 или чрез електронна поща на compensation@iom.int . Работните часове са от понеделник до петък от 07.00 до 19.00 ч (за английски и френски) и от 09.00 до 12.30 и от 14.00 со 17.00 ч (за други езици).

За повече информация за печата, моля свържете се с Marie-Agnes Heine, Public Information Officer
 IOM/German Forced Labour Compensation Programme,
P.O. Box 71, CH-1211 Geneva, Tel: +41 22 5928220, Fax: +41 22 7986150 .
E-mail: mheine@iom.int
Compensation Hotline: +41 22 5928230, Internet: www.compensation-for-forced-labour.org

ЖЕНЕВА, 15 декември 2005 г.

Видяна общо: 338 рейтинг: 0.08

Journey.bg предоставя информацията от Вашите материали възможно най-точно, но не поема отговорност за причинени вреди или неудобства при ползването й. Препоръчваме преди да предприемете пътуване да потвърдите със съответните институции важната информация като: визов режим, застраховки, здраве и безопасност, митници, транспорт и пр.